onsdag 30 maj 2018

Finansministern och jordbruket

Finansministern besökte LRFs stämma. En artikel i ATL redovisar detta. Det tycks varit en ganska gemytlig tillställning. Finansministern uttryckte en vanlig uppfattning om jordbrukspolitiken och villkoren för svenskt jordbruk. Varför gnälla, alla stöden gör ju att fastighetsvärdena bara ökar? En åsikt som man hört från Agrifood i snart ett halvt sekel. Något som kan ifrågasättas om man jämför med andra typer av fastighetstillgångar.

Den svenska politikens usla förmåga att nyttja möjligheterna till återtag betraktade inte finansministern som ett större problem, efter vad man får som intryck av artikeln i ATL. Men sett ur svenskt jordbruks ekonomiska situation borde kanske finansministern fundera något på då hon hänvisade till livsmedelsstrategin som en politisk höjdpunkt. Resonemanget tyder på att finansministern gjort en snabb genomgång av jordbrukspolitiken inför LRF-mötet. Det visar på värdet av jordbruket sett ur ett Stockholmsperspektiv. Någon större förståelse inför de framtida hoten om kraftiga nedskärningar i CAP som vissa varnar för - och som kommer att drabba svenskt jordbruk mer än i övriga EU då just gårdsstöden är helt avgörande för svenskt jordbruks existens - fanns inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar