onsdag 23 maj 2018

Likheter och olikheter

Som alltid tycks amerikansk jordbrukspolitik vara ett "föredöme" för europeisk jordbrukspolitik. Åtminstone sedan förlusten i GATT/WTO år 1990, för en självständig EG/CAP - politik som resulterade i Blairhouseöverenskommelsen 1992. Detta var helt uppenbart efter förra CAP - beslutet då den europeiska jordbrukspolitiken blev överraskade av ARC-momentet som blev nyheten i förra Farm bill. Och som nu uppstår som en kopia i årets CAP-förslag från Bryssel.

Men som framgått av den nuvarande debatten om EU:s ekonomi så vill man sänka stöden till europeiskt lantbruk och i synnerhet från svensk sida. Jordbrukspolitiken nöjer sig inte längre med att blanda in landsbygdspolitik och ovidkommande miljöpolitik (klimatfrågan) som vi påpekat tidigare utan i USA använder man jordbrukspolitiken som ett rent slagträ i immigrationsfrågan så att hela Farm bill har stannat upp i den politiska processen. Det var kanske förväntat enligt tidigare "långbänkar" angående Farm bill. Kommer CAP att drabbas av samma öde?

/politics/farm-bill-house-agriculture-food-stamps-snap/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar