söndag 15 september 2019

Några åsikter från USA

Att årets odlingssäsong fortfarande är ett frågetecken, att antalet jordbrukare och gårdar minskar, att även jordbrukare hamnar i SNAP-programmet, att lagringsmöjligheterna är förutsättning för affärsverksamhet i jordbruket... Olika moment som diskuteras:


måndag 9 september 2019

Man känner igen det

Den debatt som sker i dagens USA angående amerikansk jordbrukspolitik påminner om den som sker i Sverige angående svensk/europeisk jordbrukspolitik.
Man påstår att skattebetalarna i USA står för farmarnas "välfärd".
Javisst, så är det naturligtvis. Då världsmarknadspriserna på jordbrukets produkter är under produktionskostnaderna nästan överallt på planeten - och att enda sättet att få ekonomin att gå ihop i denna karusell med världsmarknadspriser under produktionskostnaderna - är subventioner!
Det som nu är så märkligt är att den amerikanska allmänheten nu hamnat i en "svensk" jordbruksdebatt: att farmaren har det för bra?!
Ungefär som debatten i Sverige redan lät på 1980-talet då man hade haft tio år av svenska jordbrukssubventioner för att få upp produktionen - utan att det skulle märkas i affärerna.
Att detta fenomen sedan blev WTO-politik på 1990-talet, har man nogsamt dolt i debatten om CAP, den "gemensamma jordbrukspolitiken inom EU".
Men nu har "skiten nått fläkten". USA, som under Reagan drev linjen om låga världsmarknadspriser för jordbruksprodukter (för att kunna dominera världsmarknaden), har insett (under Donald Trump) att det har man inte råd med längre och med årets spännande odlingssäsong (som kan bli en olidligt spännande kamp mot klockan då mycket av både majs och soja är sent utvecklad och kräver en varm höst för att nå rätt mognad till skörden) och att man tydligen har kvar relativt små lager av fjolårets skörd - och att debatten också nått allmänheten, så är mycket i möjlig förändring.

/news/how-trumps-tariffs-finance-farmer-bailouts.html

onsdag 4 september 2019

Svinpesten i Kina"De största förmånstagarna, som står för mer än hälften av Kinas fläskimport sedan januari 2018, är Tyskland, Spanien, Frankrike och Storbritannien."

Så blev det med svinpestens resultat.

https://www.farmprogress.com/hog/china-s-demand-pork-rises-african-swine-fever?


Blir det kallare?

Årets nordamerikanska odlingssäsong tycks bli en överraskning - utom för farmarna - då alla tycks vilja "blanda bort korten".
Skall vi låta oss luras?


lördag 31 augusti 2019

söndag 25 augusti 2019

Maten är guld värd

Steve St. Angelo analyserar tillvaron och kommer in på jordbrukets villkor. Som han anser är enbart en effekt av vår nuvarande civilisations energiförsörjning. 
Oljans produktionsvärde är helt avgörande för vår civilisation.
Produktionsvärdet var 100:1 för hundra år sedan - alltså skapades 100 kalorier olja av en kalori insatt arbete, medan dagens förhållande skall fungera måste det vara minst - 12:1! På 1970-talet var förhållandet 30:1 och dagens frackingsystem är det 5:1. Den amerikanska majsetanolen som blandas i bensinen har bara 1,2:1 som resultat.

Hur fungerar då dagens rationella industrijordbruk? Låt höra vad Steve St. Angelo anser om det.
Först jämför han med Jägar- och samlarkulturer som arbetade med en effektivitet på 10:1!! En siffra som måste vara vägledande för vår tids självinsikt!!

Han pekar också klart ut (även om det inte sägs) att historien om Adam och Eva som lämnade paradiset för att arbeta i sitt anletes svett var just övergången till jordbruket där manuellt jordbruksarbete är 5:1 medan häst/oxdrift sänker effektiviteten till 1-1,5:1.

Och så dagens hyperrationella industrijordbruk - 1:10...
Alltså, det krävs 10 kalorier insatt energi för att skörda 1 (En) kalori.

Visserligen handlar videon om guld och silver och deras framtida priser, men då Steve St. Angelo hela tiden jämförde med jordbruket och livsmedelsfrågan så kan man se Livsmedel som viktigare än Guld och Silver.lördag 24 augusti 2019

Bränderna i AmazonasNu går skulddebatten igång på allvar:

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/bade-du-och-jag-ar-en-del-av-problemet/

Självklart har hon en skuld i frågan... vad fan hade hon därnere att göra? Det är själva skulden - den att hon tror sig ha problemformuleringsföreträdet..

fredag 23 augusti 2019

vad händer i USA?


Årets säsong är synnerligen spännande... Hur kommer detta att påverka svensk jordbruk?

onsdag 21 augusti 2019

The five O


En av dessa amerikanska debattörer som diskuterar amerikansk politik och ekonomi är Gerald Celente. En man som hör till den kritiska 60-talsgenerationen som protesterade mot Vietnamkriget och som upplevde efterkrigstiden turbulens fram till 9/11 som ju förändrade världens gång.

Han intervjuas i kingworldnews.com i augusti 2019 om tidens gång. Det man noterar är resonemanget om de "Five O", de fem punkterna som han menar skapar dagens situation och problem. Dessa fem faktorer som man sedan lång tid tillbaka ansett vara framtidens melodi, framtidens lösning på mänsklighetens framtida problem. Och där Gerald Celente anser det vara själva problemen som skapar kaos och elände. Deflation istället för inflation.

De fem faktorerna är i den ordning han nämner i intervjun:
Överbefolkning, som skapar brist på arbetstillfällen, migrationsströmmar och utebliven inflation då det alltid finns överskott på arbetskraft.
Överkapacitet, som förmåga att producera utan att det finns avsättning.
Öppna gränser, som alltid pressar priserna överallt på allting.
"Online", som gör att alla kan handla där det är billigast.
Överproduktion, av allt som också pressar priserna.

Applicerat på jordbruket är detta något som alla insett. Men ekonomer och politiker vill ha mer av samma medicin, fler människor som konsumenter och arbetskraft, större produktionskapacitet, mer öppna gränser, mer datafunktioner och "bredband", 5G, m.m. Vilket tillsammans skapar en överproduktion - av allt.

Men så så finns det en joker i leken - jordbruket. En verksamhet som man sedan länge har sett över axeln som en "näring under avveckling", med stillastående priser och överskottsproduktion.
Men som är beroende av vädret. Vilket man i "Klimatfrågan" sällan eller aldrig undrar över utan bara kritiserar som ett moment i problemet. När jordbruket är själva grundfrågan om vår existens. Var skall vår mat, våra livsmedel komma från om vädret blir turbulent?

Den globala jordbrukspolitik som skapades med WTO-reglerna på 1990-talet har låst jordbrukets  globala handelspriser på 1980-talets nivåer, vilket har gynnat de efterföljande leden - fram till idag. Och finanspolitiken, med en kraftig upplåning av jordbrukarna för att investera i maskiner och kemikalier för att öka sina skördar har gynnat leden före jordbruket - fram till idag. Men den avgörande faktorn, vädret, kan ingen påverka.

Svält har alltid funnits och så är det även idag. Ungefär 800 miljoner människor på planeten svälter på något sätt hela tiden. Det ingår i kalkylen. Men om andelen svältande människor ökar så drabbas även mer köpstarka medborgare. Och då ökar priserna - och inflationen. Men den funktionen som finansvärlden och världens politiker önskar, en kontrollerad inflation, kan bli svår att kontrollera och styra. Jordbruket har alltså en nyckelfunktion i världsekonomin och världspolitiken. Något som ingen vill inse. Särskilt inte i Sverige.

tisdag 20 augusti 2019

Monsanto - Bayer


Märkliga turer angående Round-Up. Varför?