söndag 20 maj 2018

Nästa steg för svenskt jordbruk - en orwellsk dystopi?


"Regeringen har även, inom ramen för livsmedelsstrategin, satt upp mål kring ökad ekologisk produktion och ökad ekologisk livsmedelskonsumtion inom den offentliga sektorn. Med andra ord så finns det styrning för detta, både via miljömålen och livsmedelsstrategin. Vårt uppdrag på Länsstyrelsen är att bidra till att dessa mål uppfylls." Ur ledaren i senaste Jordbiten.

Som beskrevs i detta inlägg är framtiden för jordbruket som kontrollobjekt inte bara ett moment i djurskydd och miljöskydd utan även inom affärslivet som omger jordbruket. IT-tekniken spårar ur på alla sätt och den som inte kan "flytta på sig" blir ett offer. Tekniken är alltså betydligt mer än GPS i traktorn.

Det är en genombyråkratiserad funktion med hjälp av datakraft. Och därmed en hybridisering där myndigheter och näringsliv - ovan bonden - samarbetar om jordbrukarens  - ökande? - produktion. I senaste ledaren i Landsbygdens Folk har man spånat litet om framtiden och tekniken i fält.

Hur hanterar man denna "nya sköna värld"?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar