fredag 9 mars 2018

Jordbrukets miljöproblem.

Under senare år har något oerhört skett. Den "ekologiska rörelsen" har förlorat sin frälsarroll, helgongloria, under vilken man pekat finger åt alla och mästrat alla på ett ideologiskt osunt sätt. Ekologin har slutat att vara objektiv, vetenskaplig, till att bli ideologiskt fundamentalistisk. Desperationen bland de "troende" blir allt mer uppenbar. När inte verkligheten stämmer med kartan så gäller kartan! Att omvärdera en uppfattning  - när "nya rön" uppstår -, är givetvis en påfrestning om man hanterar ett vetenskapligt faktum - som bara gäller tills vidare - som en religiös evighetsförklaring. När nya rön uppstår faller förtroendet.

I alla religiösa och sociala situationer krävs en syndabock. Så ock inom de ständigt återkommande problemen med vår Natur. Från Rachel Carsons  "Tyst vår" till dagens politiska verklighet med miljöpartiet i regeringsställning. Ett av de ständigt återkommande syndabocksanklagelserna är Östersjöns årliga algblomning. Och de ständiga påhoppen på jordbruket. Politiska fenomen som följer ett tydligt mönster och som upprepas tills man undrar varför. Ingen förbättring sker ju och alla tycks vara nöjda med det. Eller?

Ja, inte syndabocken, bonden - för det handlar alltid om den människa som står närmast myllan, bonden med spaden i marken, eller fiskaren med nätet i havet, eller skogshuggaren med sågen i trädet. Syndabocken för samhällets ångest, miljöångest. Men något oerhört har skett. Detta politiska och sociala recept fungerar inte längre. Östersjöns problem upphör inte, syndabockens offer är otillräckligt. Kan vi börja resonera utan religiösa låsningar? Hur gör vi då - om inte dessa syndabockar, bönderna, som offrats, räcker - hur gör vi då? I en artikel försöker tre kompetenta debattörer väcka oss medborgare ur en religiös syndabockslåsning. Se sanningen! Men den insikten blir grym, för en del, de som förlitat sig på att en syndabock skulle lösa problemet.

Det är bättre än att lyssna till falska profeter. Sådana som man alltid varnat för.

Falska profeter kan bara avslöjas av tänkande människor. Lyssnade och eftertänksamma människor. Analyserande människor.

llll

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar