tisdag 2 januari 2018

Beskogning ett bra alternativ till djurhållning i Sverige

En gammal sanning blir som ny:

"Det finns väl knappast något land i EU där det hade passat bättre att införa skogsplanteringsstöd än i Sverige, med tanke på hur djurhållning här motarbetas.

40.000 kr/ha för att plantera lövskog och sedan skötselstöd 5.000/ha de första två åren för att sköta planteringen + ytterligare 3.000 kr/ha de följande åren.

Sverige hade/har rätt till detta, men ville/vill inte ha det stödet för i Sverige ska vi ha "öppna landskap".  Vi får bara vara med att betala för att andra EU-bönder ska få del av detta.

Jag frågade jordbrukskommissionären Franz  Fischler 2001 om inte Sverige också hade rätt till detta. Hans svar var att det hade Sverige naturligtvis, men Sverige (den borgerliga regeringen med Karl Erik Olsson (C) som jordbruksminister, vid beslutet) hade beslutat att inte ta del av skogsplanteringsstödet och inte heller ta del av bondepensionen (från 55 års ålder).

Betala för andra EU-medborgares stöd (ja, inte bara EU-medborgares) är våra politiker pigga på samtidigt som de hårdbeskattar och trakasserar sina egna medborgare, särskilt "de lägre klasserna på landsbygden".

HR 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar