tisdag 9 januari 2018

Småbondeprojektet (SFS), en nödvändig förändring

Efter att Livsmedelsstrategin presenterats och den politiska processen gått in i en ny fas - förverkligandet av det första jordbrukspolitiska beslutet sedan 1967 som syftar till en svensk jordbruksproduktion - så måste man fundera på vad det kan innebära rent praktiskt för svenska jordbrukare.


Det är redan uppenbart att den svenska landsbygden och dess jordbrukare måste ställa sig frågan - hur skall man själv agera framöver? 
Skall man vara rent krass är det som betraktas som familjejordbruk enligt Bryssel knappast i den storlek att det kan anses vara stort nog för Livsmedelsstrategin.Finns det då ingen annan möjlighet än att kasta in handduken? 
En möjlig svensk översättning tycks vara Småbönders Projekt, som då är en möjlig reservutgång för den som inte vill vara med i den ekonomiska karusell som Livsmedelsstrategin uppmanar till. 
Kanske att man till och med kan ordna upp sin tillvaro utan den kringorganisation som Livsmedelsstrategin nu initierar.
Men det finns en hake. 
Small Farmers Scheme (SFS) måste upp till diskussion som ett delmoment i den svenska (Common Agriculture Policy) CAP-debatten inför nästa CAP-beslut och accepteras av politikens parter. 
Är det dags för den grupp lantbrukare och bönder som insett att den nya jordbrukspolitiken - Livsmedelsstrategin - inte är till för dem att därmed ställa krav på annan politik? 

Är man en del av denna industriella lantbruksrevolution som utmålas som målet med Livsmedelsstrategin och som nu byråkrati, rådgivning, ekonomi och forskning fått instruktioner och ekonomiska medel till för att jobba med i denna politiska riktning, eller är man en del i det som framöver kommer att betraktas som hobbyjordbruk, deltidsjordbruk eller rent av månskensjordbruk? 

Men vänta lite.
I förra CAP - beslutet fanns en faktor som inte har diskuterats i svensk jordbrukspolitisk debatt - Small Farmers Scheme (SFS)

Och att Small Farmers Scheme (SFS) är något som är nödvändigt i svensk jordbrukspolitik för att balansera de storskaliga effektivitetskraven som nu ställs på landsbygdens småföretagare, ett "Småbondeprojekt" (SFS)?

I nedan bild kan man se hur SFS använts i olika delstater inom Europeiska Unionen. 15 stater har infört SFS däribland Tyskland som många svenskar vill jämföra sig med i jordbrukspolitiska frågor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar