torsdag 3 augusti 2017

Saxat ur Fjällkon nr 2 2017

           
 
                    OBS! NYA REGLER FÖR TJURAR!

Från och med den 1:a augusti 2017 får du inte längre ha tjurar permanent uppklavade på bås! Regeln gäller både avelstjurar och tjurar enbart för uppfödning till slakt så har du (som jag själv) haft tjurar på bås så är det dags att ta tag i saken innan installningen!

Att man inte kan få undantag för avelstjurar är beklagligt. Faktum är vi hela tiden ökar på risken att folk ska omkomma i tjurhanteringen som regelverken utformats. Vi har idag fler människor som hanterar vuxna (och numera alltid lösgående) tjurar än vad vi någonsin haft och framförallt fler människor utan tjurhanteringskunskap som hanterar stora tjurar. Varje år läser vi i lantbrukspressen om dödsfall kring tjurhantering. Ha respekt för tjuren! Vänd inte ryggen mot den!

En avelstjur som ska hanteras för betäckningar mår bra av att sitta fast så den inte alltid är van att få som den vill utan går att hantera säkert.
Vi har under åren med Alebäckssamlingarna sett åtskilliga gånger att tjurarna som aldrig suttit fast gått sämre att hantera vid samlingen, blivit mer stressade och gett sämre resultat vad gäller dosantalet.

Men nu är reglerna klara, tjuren får inte sitta fast annat än för behandling och ska ha sin ordinarie plats i en box eller lösgående på annat sätt.

Robert Nilsson    http://www.fjallko.se

1 kommentar: