lördag 5 augusti 2017

Bondens frihet

I begreppet "Food Sovereignty/Matsuveränitet", som de europeiska bönderna myntade som ett politiskt ideal en gång på 1980-talet, när de insåg hur framtidens jordbruk/industrijordbruk skulle formas under inflytande från regelverket GATT/WTO, så ingick ett antal punkter, förutsättningar.
En var friheten att ta eget utsäde av egen gröda.
För den som inte har insikt i hur jordbruket som näring fungerar tycker nog att detta är en självklarhet.
Men så är det inte.
Det finns en kommersiell skatt som kallas växtförädlingsavgift.
En mycket märklig konstruktion som man ständigt måste hålla under uppsikt. Så att det inte utvidgas när nu makten över utsädet hamnat i storbolagens händer. Därför att denna kommersiella skatt uppstod då Sverige huvudsakligen hade två inhemska utsädesföretag. Idag enbart utlandsägda företag som sysslar med växtförädling.

För den bonde som är intresserad av växtodlingsgenetik och vill testa själv, vilket är fullt möjligt, så kan uppslag och idéer hämtas här.
Och kanske att en viss frihetskänsla infinner sig i dessa tider av kontroll och ekonomiskt slaveri när man skapar sin egen värld, sin egen matförsörjning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar