tisdag 1 augusti 2017

Rid i natt

Svenskt jordbruks våldsamma skuldsättning har sina historiska paralleller.

Svenska bönders skulder angående miljöbeskyllningar som rullat på i femtio år nu, på olika sätt, har bönderna inte kunnat befria sig från. Varför?

Svenska djurägares levnad under extrema djurskyddsregler som gör att varje djurägare alltid bryter mot någon regel skapar faktureringsunderlag/skatter som ingen annan betalar.

Men lantbruket och dess utövare är en liten grupp. Inte som förr, en folklig majoritet!
Vad innebär det?

Har folket redan förlorat sin frihet som Moberg skrev om i mitten av förra seklet angående den tidens problem.

Är dagens makthavare på väg att sälja ut "skatterätten" via jordförvärvslagen och bolagisering av jorden? Något som "baggbölerilagen" stoppade för hundra år sedan.

Eller är det försent?

Man kan inte bedriva jordbruk i ett land om man inte har politiken med sig!

/rid-i-natt-avsnitt-1-av-4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar