söndag 30 juli 2017

Djurskyddsreglernas verkliga funktion

Nu har då äntligen debatten kommit igång. 
Det verkliga trendbrottet kanske?! 
Och krisen var uppenbar redan efter några år in i EU-medlemskapet. Ingen, eller bara få, insåg detta men hela den svenska administrationen blev som barn 1995. 
Ansvaret för ALLT var ju Bryssels. 

Men lönen (skatterna) fick man behålla inom svensk administration. 
Dessutom, när det kom nya idéer (direktiv) från Bryssel, fick svensk administration (politiken) välja mellan budgetfinansiering eller avgifter. Vad valde man? Givetvis avgifter. För då kunde man använda skatterna till "annat". 
Så statliga kontrollfunktioner blev avgiftsfinansierade/ kommersiella då hela verksamheten därmed styrdes av avgiftsfinansieringen. 

I vissa fall har detta blivit en kriminell utveckling där samarbetet mellan privata kommersiella krafter och kontrollfunktionerna i myndigheterna blivit så tätt hopknutna att ingen längre ser några gränser mellan dessa intressen. 
Och när en del av detta är ekonomiskt "uttömd" så uppfinns nya möjligheter via regeländringar som driver igång nya finansieringsfunktioner. 
Och ingen fattar detta. (Jo, en del.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar