lördag 20 maj 2017

Bollerups Lantbruksinstitut 1968-70Och som litet nyare modell: Munkagårdsgymnasiet.Skillanden i skolornas kultur, målsättning och inställning är stor, både i tid och struktur.
En spegling av samhällets förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar