torsdag 18 maj 2017

Redovisar inte verkligheten för svenskt jordbruk

För att få ett grepp om hur vårt svenska jordbruk mått och mår, är det intressant att studera EU:s FADN-statistik som jämför medlemsländernas lönsamhet i jordbruket. Thomas Gunnarsson, styrelseledamot i Familjejordbrukarna, tipsade mig sommaren 2014 om den finska tidningen Landsbygdens Folk 2014-06-13 utgiven av Finlands Svenska Lantbruksproducenter. Där   
presenterades EU:s jordbruksstatistik som vi inte visste att den existerade, därtill med svensk text.
 Statistiken har publicerats varje år i Finland sedan 1995, då de tre länderna Sverige, Finland och Österrike blev medlemmar i EU.  Av denna statistik framgår hur mycket av jordbrukets kostnader som täcktes av intäkterna, i genomsnitt, för respektive land och period enligt nedan. Detta är min bearbetning av det finska materialet. Som synes ett mycket dåligt resultat för svenskt jordbruk.

                       Medeltal 5 år     Medeltal 15 år    
                   ÅR 1995 – 1999                    1995-2009                 2012                          2013   
Sverige                   3 %                               15 %                         21 %                         22 %
Danmark              27 %                               25 %                         86 %                          86 %
Storbritannien       45 %                              46 %                         64 %                          58 %
Finland                  58 %                              58 %                         58 %                          48 %
Österrike                78 %                              77 %                        76 %                          71 %    
Frankrike                85 %                              85 %                     123 %                           82 %
Belgien                   83 %                               86 %                      98 %                           84 %
Spanien                  80 %                               92 %                       83 %                           91 %

EU-medeltal           54 %                                59 %                     

Ungern blev EU-medlem 2004                                                      165 %                         166 %
Litauen ”-                                                                                      155 %                         118 %   
Tjeckien ”-                                                                                    144 %                         146 %
Estland   ”-                                                                                     155 %                        102 %     
Lettland ”-                                                                                      111 %                          78 %    
EU-medeltal                                                                                     70 %                          65 %

Detta är ett urval av EU-länder. Mer information finns i Finland på denna länk. https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/ekonomidoktorn/eufadnadvanced_so/period/lonsamhetskvot

Näringsdepartementet, Jordbruksverket, SVT, och övrig ”svensk massmedia” har inte på eget initiativ kunnat presentera denna statistik för svenska folket, med svensk text och kommentarer under de tjugoett år som vi varit medlemmar i EU. Det ligger ett tungt ansvar över våra politiker och deras tjänstemän, som under lång tid vanvårdat våra bönder, deras djur och vår svenska landsbygd.
Kommer svenska folket att vakna innan kylskåpet är tomt? Jordbruksverket klarar inte av att betala ut stödpengar från EU som våra bönder är berättigade till. Många har fått vänta mer än två år på sina pengar. Är det någon som behöver pengar så är det våra hårt arbetande unga bondefamiljer som själva vill uppfostra sina barn. En svensk bondefamilj har inte mycket att hämta ur socialbudgeten, men det ingår väl i fördrivningen av landsbygdsbefolkningen till våra överhettade storstäder. Hur har de tänkt? Statistiken ovan är förödande.
Har vi ingen mat behöver vi inget försvar.

Sten-Arne Persson
Lantbrukets Ekonomiservice

Källa: Tidningen Västsverige nummer 19, 11 maj 2017

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar