måndag 22 maj 2017

Potential för svensk mat

Citerat nedan ur Värsta Götalands tidning Jordbitens senaste utgåva - hur är det med "utförsgåvorna" - nog går det utför alltid !


"Vi behöver även se livsmedelsproduktionen ur andra perspektiv än bara de rent lantbruksrelaterade."

"... låg antibiotikaanvändning, god djurhållning och en hållbar produktion" - "Denna potential ska nyttjas fullt ut för export."

"Som komplement till till strategin har regeringen tagit fram en mer konkret handlingsplan .." "Livsmedelsverket ska utveckla stödet till den offentliga livsmedelskontrollen i hela landet."

"Även Jordbruksverket har får ett antal uppdrag, varav två är kopplade till animalieproduktionen. Det ena är att kartlägga och analysera förutsättningarna att använda en rådgivningsmodell liknande Greppa näringen, men för animalieproduktionen" (för vidare"utveckla" animaliefabrikerna?). 

"Det andra är att arbeta med utveckling av kostnadseffektivt byggande för att stärka konkurrenskraften." (för vidare"utveckla" animaliefabrikerna?)

Det ska alltså satsat skattemedel på mer kontroll och mer rådgivning - "för att stärka konkurrenskraften"
Man har slutat att ta sig för pannan!http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland

1 kommentar:

  1. Klart, annars skulle ju inte politikerna ha någon att beskatta -lönearbetare, och därmed att leva av.

    Hållbarheten är en fråga för kommande val.

    SvaraRadera