lördag 18 mars 2017

Rätt eller fel

Åter en massa att meditera över:
" För det fall det i anmälan till kommissionen av 9 § djurskyddsförordningen verkligen angavs att bestämmelsen skulle träda i kraft den 1 maj 2003 och om förkortningen av bestämmelsens genomförandetid till den 15 april 2003 ska anses som en väsentlig förändring, får således underlåtenheten att anmäla denna nationella bestämmelse till kommissionen till följd att den inte kan göras gällande gentemot de tilltalade i de aktuella målen."
http://curia.europa.eu/juris/document/

Vad är det som sker i Sverige?
Gäller inte svensk lag eller följer inte Sverige sina avtal med Europeiska Unionen?
Och.
Hur skall vi vanliga medborgare klara detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar