torsdag 16 mars 2017

Ekonomisk känslighet

Hur många minns den "Björkska utredningen"?
Där man konstaterade att finsk jordbruk hade betydligt bättre lönsamhet per hektar än både danskt och svenskt jordbruk. Ja, fyra gånger bättre ekonomiskt resultat...
I Bryssel har man inte nöjt sig med så gamla uppgifter utan har funderat på detta förra året.
Men inga svenska uppgifter är med i diskussionen.
Men finska uppgifter. Och polska, och tyska och irländska. Men om man minns den "Björkska utredningen" så kan man ju få en liten uppfattning om villkoren för det svenska jordbruket nu i Livsmedelsstrategins tider.

Bilden här visar olika länders familjejordbruks situation.

  Landet, en god situation, överkomlig situation, riktigt dålig.


Som synes är inte de finska familjejorden i den bästa gruppen.
Snarare tvärtom. Nästan hälften, 44%, är i en ekonomiskt känslig situation.

Frågan är väl hur de svenska familjejordbruken står sig här?
Det borde alltså vara klart sämre än för de finska lantbruken.
Utifrån erfarenheterna i den Björkska utredningen.

För ytterligare funderingar: http://www.flint-fp7.eu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar