söndag 4 november 2018

Kampen om naturresurserna - funderingar från Elmia


Att något är galet och tiderna är pressade kan man se på den ekonomiska politiken angående jordbruk, skogen och fisket.

Jordbruket har man styrt med piska och morot i minst hundra år. Idag är allt en korrupt mix av stöd och skatter, avgifter, föreskrifter, böter och yrkesförbud. 
Utan att någon ser sammanhanget. 
Att driva in bönder i en produktion utifrån en stor skuldbörda där de styrs helt av banker och byråkrati. 

Samma gäller skogen och virket. Där nu Bryssel jobbar för att lotsa in skogen i jordbrukspolitiken. "Agriculture and forestry" kallas det. Stöd, skatter och avgifter, föreskrifter och kontroller. 
Temat upprepas. 

Fisket skall vi inte bara prata om. Fiskekvoterna hanterar yrkesfiskarnas vardag med kvoter och licenser, redskap och GPS. 

Kvoterna innebär att all fisk skall landas till lägsta pris så inte yrkesfisket kan välja och det innebär att t.ex. torsken absolut inte får bli en fungerande population som före 1970 utan alltid måste vara på gränsen till utrotning - för annars kan det ju simma omkring stora torskar som är helt värdelösa i vattnet - för de är ju inget värda innan de är på kaj.

Under tiden detta sker börjar man ifrågasätta systemet på global nivå: /reforming-the-wto

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar