måndag 16 juli 2018

Den björkska utredningens resultat


Kopierat från nätet, angående dagens kris i torkan:

"En jämförelse gjordes mellan Finland, Danmark o Sverige. Det räknandes fram nyckeltal för lönsamheten i de tre länderna.

Utredningen presenterades hösten 1997.

DK hade ett driftsöverskott på 3.900 kr/ha (att betala löner, arbetsgivaravgifter/sociala avgifter o ränta på eget kapital i rörelsen.)

FI hade ett driftsöverskott på 4.600 kr/ha (hade i EU-förhandlingarna 1994 fått godkänt att stödja sina bönder med nationella stöd utöver EU-stöden, vilket inte Sverige ens försökte)

SE hade ett driftsöverskott på 980 kr (niohundraåttio, för undvikande av missförstånd).

I det läget tog den ”näringspolitiska organisationen” upp frågan om att Sverige hade en högre dieselskatt än DK o FI - och fick det att låta som om det var det som gjorde skillnaden i driftsöverskott. När en borttagen dieselskatt bara hade förbättrat det svenska driftsöverskottet med ett par hundralappar.

Grannarnas driftsöverskott hade, dieselskatten förutan, fortsatt att vara fyra gånger så stort. Sedan bet sig fokus på dieselskatten kvar och de verkliga orsakerna till varför de svenska bönderna hade ett så erbarmligt lågt driftsöverskott kom aldrig upp i dagen, vilket säkert gladde den jordbruksministern och jordbruks- landsbygdsministrarna efter henne.

Nu tog någon åter, när det gäller köttpriserna, upp dieselskatten, precis som det hade något med saken (varför någon tar ut för höga priser för svenskt kött i leden efter bonden) att göra.

Okunnighet eller ett försök att dribbla bort frågan varför inte svenskt kött kan säljas till samma pris som irländskt - ja, t.o.m. billigare i svenska butiker?" Slut citat.


(I torkans spår)

Det som sker nu kan vara en stor förändring i svensk jordbrukspolitik.  Förändringen i världshandeln tycks ändå vara att WTO är ifrågasatt genom politiken i USA som agerar utan respekt för WTO-reglerna. Det nationella jordbruket är en tanke som lyser igenom i all debatt överallt om just livsmedelsförsörjningen. Ett förväntat resultat. Frågan var bara när det skulle ske.
Även i Sverige, nu inför valet, så luftas liknande resonemang, även om ej lika tydligt.

Den politik som svenska intressen hävdar inför nästa CAP kanske inte är lika självklar om någon månad. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar