onsdag 20 juni 2018

Riksdagsledamöternas bristande rättsinsikt.Den "nya" djurskyddslagens debatt i Riksdagens vid beslutet den 14 juni 2018: Riksdagens WebbTV


Hanteringen i Riksdagen påminner tydligt om Parkinsons tredje regel som stämmer väl med Riksdagens hantering i debatten. Debatten tog 2 timmar och 24 minuter (Ju mindre ett problem är desto större blir debatten). Ett typiskt agerande i dagens politik.

Det allvarligaste är Riksdagens inkompetenta hantering av rättssäkerheten där den enskilde medborgaren genom beslutet om Djurförbudets hantering visar ledamöternas allmänna brist på rättskänsla. Trots att enskilda riksdagsledamöter motionerat i frågan.

Hur man skall agera framöver i frågan ligger alltså helt på den enskilde medborgarens axlar framöver - efter Riksdagens svek.

En "detalj" som visar djurskyddslagens rättshaveri är det uppenbara galenskapen då lagen inte gäller aktiebolag på samma sätt som enskilda medborgare, eller "F-skattare" inom jordbruket.

Att man inom jordbruket ser på framtiden med en viss ängslighet visar denna artikel.

Kopierat från Riksdagens webb:

"Djur ska skötas i en god djurmiljö och den som har ansvar för djuret ska ha tillräcklig kompetens för att kunna se till djurets behov. Djur ska kunna utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för att de ska må bra och de ska även skötas på ett sådant sätt att beteendestörningar förebyggs. 

Det klargörs också i lagen att tamdjur inte får överges och det införs ett förbud mot att djur tränas för eller används i prov på ett sätt som innebär lidande för djuren. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny djurskyddslag. 

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Ändringarna innebär att personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, trots tystnadsplikten, i vissa fall får rätt att lämna uppgifter om djurskyddsproblem till de myndigheter som berörs.

Lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 april 2019.

Dessutom riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen att regeringen i ett lämpligt sammanhang bör se över beslutsprocessen för djurförbud."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar