fredag 12 januari 2018

Farliga vägar - djävulen sitter i detaljerna
Så är nu ett försök till en ny djurskyddslag presenterat. För den som följt utvecklingen i trettio år är nu en tydlig väg framåt lätt att utläsa. För många blir det en farlig väg som lätt kan bli en färd utför ett stup, både bokstavligen, ekonomiskt och socialt.

Och detta i bara en liten detalj, men ack så betydelsefull.
Detaljen heter Djurförbud.

Nuvarande lydelse:
Och kommande (föreslagna) lydelse:Man bör också notera hur det fungerat under senare år, citat:
"I Eva Erikssons utredning om ny djurskyddslag 2011 kopierades formuleringarna: ”Enligt Jordbruksverkets vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. (s. 25 f.) kan bedömningen av om ett förbud ska meddelas enligt 29 § punkten 5 väcka många frågor. Upprepade tillfällen får enligt Jordbruksverkets bedömning anses innebära minst tre till antalet. Beslut enligt 26 § djurskyddslagen om förbud eller föreläggande räknas antalsmässigt, på samma sätt som domar för brott mot djurskyddslagen, alltså minst tre. Även förelägganden och förbud som gäller förseelser som inte är av så allvarlig art ska räknas in. Det saknar betydelse för bedömningen om djurhållaren har åtgärdat de brister som föranledde föreläggandet eller förbudet. Enligt Jordbruksverkets uppfattning bör förseelser före bestämmelsernas ikraftträdande 2003 inte räknas in och därefter, dvs. efter 2013, bör förseelser äldre än tio år inte beaktas.”
källa:  forystablogg.wordpress.com/2018/01/08/5e-punkten/

Skillnaden är obetydlig men bör noteras. Att det nu är 6 punkter istället för 5 som klart avgör Djurförbudets tillblivelse.  Antalet - tre - är inte nämnt den nya texten! Och huruvida man åtgärdat kraven har alltså ingen betydelse! Fram för nya tolkningar från länsstyrelsernas jurister.
______________________________

Punkt 6, som är det nya, är just denna djävulska detalj! Kommer man i det läget att åtal väcks har det hittills oftast rubricerats som "Djurplågeri, alternativt Brott mot Djurskyddslagen". Blir man friad från djurplågerianklagelsen (som innebär närmast en fysisk handling mot djur) kan/brukar domstolen/tingsrätten ändå klämma till med "Brott mot djurskyddslagen" då det är avvikelse från de tekniska föreskrifterna. Något som de flesta djurhållare gör dagligen. Utan att inse det. Även om det inte innebär djurplågeri, eller ens en olägenhet för djur. Därmed är Djurförbudet ett självklart resultat av varje domstolsförhandling, oavsett om detta sker i förvaltningsrätten eller i tingsrätten. Att överklaga myndighetsbeslut blir därmed ännu mer meningslöst än idag.
_______________________________

En fråga som vi vanliga dödliga ställer angående Djurförbud - kan ett aktiebolag, en juridisk person, få Djurförbud? Så här motiverar Regeringen sin åsikt om en juridisk pesons djurskyddsansvar:

"Utredningen föreslår också att med dom ska likställas beslut om företagsbot. Inledningsvis kan konstateras att även ett åläggande av företagsbot, som är en s.k. annan rättsverkan av brott, måste ske genom en dom av allmän domstol eller ett godkänt strafföreläggande. Företagsbot ska enligt 36 kap. 7 § brottsbalken åläggas näringsidkare för brott begångna i näringsverksamhet under vissa särskilt angivna förutsättningar. Beslutet om företagsbot kan också rikta sig till en juridisk person eller till en annan fysisk person än den person som har begått den brottsliga gärningen.
Beslut om djurförbud ska däremot endast rikta sig till fysiska personer och vid tillämpning av punkterna 4 och 5 i förslaget till den eller de fysiska personer som har befunnits skyldiga till brott. Utredningen har inte närmare motiverat varför ett beslut om företagsbot bör likställas med en dom eller ett strafföreläggande när det gäller djurförbud. Enligt regeringens bedömning saknas därför i nuläget tillräcklig analys för att lägga till beslut om företagsbot som en grund för djurförbud." 
.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/01/ny-djurskyddslag/

Hur skall vi tolka detta?

Djurskyddslagen gäller inte lika för alla! Aktiebolag går fria från Djurskyddslagen.
(Gäller knappast driftsbolag där bolagsägarna själva är aktiva i djurskötseln).

Resultatet för landets bönder blir en katastrof. Ekonomisk ruin och social stigmatisering.
Svensk djurhållning blir total industrialisering i bolagsform.2 kommentarer:

 1. Ja det är egentligen bara LRF som på något sätt företräder alla djurägare trots att det finns massor med hästföreningar, hundföreningar, kattföreningar osv och LRF består av dels små djurhållare i gamla timmerlador och STORA gårdar nybyggt och modernt så blir det aldrig tillräckligt motstånd mot detta administrativa krig mot djurhållning.

  var är företrädare för trav och galopp (där finns det ju pengar) VARFÖR skriker de inte rätt ut. Är det för att alla vill att deras granne som få upphöra med sin verksamhet och man själv kan ta bättre betalt.

  Som det här med katterna. Större delen av kattproblemen är lögner och propaganda. Det finns inte 1000000 vilda katter som lider. Det finns fortfarande lite fria katter som får vara utomhus och leva naturligt. OCH MASSOR MED KATTER som tvingas att vara inomhus och gå i koppel. Men det är ju massor med pengar i att förbjuda tradionellt sätt att sälja kattungar på . nu kan man ju få 8000 för en katt. Det är så mycket pengar i att förbjuda vanliga katter att vi kommer aldrig kunna stoppa det. Och anticimex mfl gnuggar händerna.Ju färre katter, desto mera gift behövs....

  Och det här med kött och cancer. JA det är 1400 nya fall av tarmcancer varje år, kanske pga för mycket korv och bacon. MEN det är nästan 9000 nya bröstcancerfall och 10 000 nya prostatatumörer. Och man misstänker att det är östrogener som ger detta, dvs östrogener från fabriker, nya material, besprutning av grönsaker, spannmål och frukt. Det är inte bevisat men det är ju inte faran med det processade köttet heller....... Men vart skulle det bära hän om man kunde visa att det är soja och ärtor som vi blir sjuka av. Kanske även soja i foder till djur som producerar mjölk och kött......

  SvaraRadera

 2. hello.
  Behöver du ett lån ?
  Avvisas du av banken och vill du få ett lån för att möta dina behov? Du kan få det oavsett din ekonomiska situation. Vi erbjuder hypotekslån, kommersiella lån, internationella lån, personliga lån och så vidare. Vi erbjuder lån till företag, individer och andra. Vi är tillgängliga för att ge dig lån på 5 000 euro till en kurs på 2%. Kontakta oss idag och få förstklassiga finansiella tjänster.

  E-post : patriciacadache@gmail.com
  Whatsapp : +22 995 729 956

  SvaraRadera