onsdag 4 april 2018

Livsmedelsstrategin - igen


Som vi vet är tanken med Livsmedelsstrategin att svenska jordbruket skall öka exporten av jordbruksprodukter.
En inte helt internationellt gångbar tanke.
Det är ifrågasatt på många sätt, men inte i Sverige då politiken i Sverige är ganska ensidig.

I ett referat från WTO-träffen i mars sägs detta:
"The developing countries say that the slow implementation of the Agreement on Agriculture (AoA) has resulted in a negative impact on food security, livelihood and rural development in poor countries, as it has enhanced exports from the developed countries rather than promoting imports by them."

I samband med det uppblossande handelskriget mellan öst och väst kan jordbruket bli ett slagfält.
För den enskilde jordbrukaren finns knappast något att göra åt detta , annat än att titta på.

(Tillägg: Det rör på sig: /why-chinas-soybean-tariff-changed-everything )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar