onsdag 14 mars 2018

Djurförbud måste till tingsrätten


Med en ny djurskyddslag så tycks följa en "anpassning" till Livsmedelsstrategin.
Som förklarats med orwellskt nyspråk.
En situationsanpassad kontrollfunktion där inte detaljer skall vara styrande.
Låt se vad det innebär.

Tidningen Ridsport från november 2017. Intervju med länsveterinär i Halland.

– Den nuvarande djurskyddslagen är väldigt svart-vit och det går inte att anpassa graden av djurförbud så att en person med djurförbud till exempel kan arbeta med andras djur. Det här är ett problem för länsstyrelserna som gärna skulle vilja att det gick att begränsa djurförbud på ett annat sätt -.


Att djurskyddslagen, med sina omfattande och ingående tekniska föreskrifter, är en allvarlig styrning av en medborgares dagliga verksamheter och att man stärker kopplingar mellan myndigheter och intresseorganisationer visar denna beskrivning av den framtida "dialogen" mellan djurägare och myndigheterna. 

Självklart innebär det att medborgaren måste ducka hårt för att den som bestämmer är just myndigheten. Hade åtminstone Djurförbudet hanterats via Tingsrätten istället för att fungera som ett medeltida moment från stormaktstiden, då lokala potentater, tjänstemän, hade rätten att utfärda straff för administrativa avvikelser. Ett administrativt fenomen som åtminstone inom det militära upphörde i början av 1970-talet ("tre dar i buren") och flyttades till civil domstol/Tingsrätten.
Men i bönders tukt duger medeltida modeller!

Modernisera Djurskyddslagen, bort med medeltida straffmetoder!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar