tisdag 5 december 2017

Nästa CAP en amerikansk kopia

Nästa CAP bryter en lång politisk och social tradition.
Familjejordbruket är förbi som politisk funktion!

Efter WWII var europeiskt lantbruk lika illa ute som det övriga samhället. Den franske jordbruksministern hade som främsta ambition att "få bort det stampade jordgolvet" hos bönderna och på det sättet även förhindra en snabb urbanisering. Jordbrukspolitiken i Europa fick därför en stark social dimension. Ett delmoment i CAP som gällt ända fram till idag. Men som nu troligen försvinner i nästa CAP-beslut.

Detta sociala innehåll i CAP  innebar att den ekonomiska "dragspelsfunktion" som var böndernas lott i ekonomiska nedgångar och marknadsvariationer som har varit en helt accepterad funktion i den gemensamma jordbrukspolitiken (även i svensk jordbrukspolitik före 1995, det så kallade "inkomstmålet") nu troligen försvinner. Detta har successivt minskat i betydelse vilket bönderna insett åtminstone vid diskussioner sins emellan. "Min far han kunde dra åt svångremmen några hål när det blev tufft, men det kan inte jag, jag har inte den buffert i verksamheten". Sades det.

Framöver skall lantbruket drivas av entreprenörer, helst i bolagsform. Bonden/familjejordbrukaren skall försvinna, i den handel med jordbruksprodukter som stora bolag sysslar med. Bönderna, som enskilda medborgare, får ha en annan inställning. Och varje människa inom jordbruket måste själv bestämma vad man är och hur man vill hantera sin tillvaro därför att samhället lämnar nu bondejordbruket till historien, - bort ur jordbrukspolitiken.

Det som visar denna epokgörande förändring i europeisk jordbrukspolitik är planerna på att kopiera den amerikanska jordbrukspolitiken, Farm Bill och den riskhanteringsmodell som antogs i USA vid det förra Farm Bill, 2014. Den amerikanska "riskhanteringen" finns här.
En snabb genom gång av farm bill kan nedan video vara:Det nya i Farm Bill 2014 var "risk management", försäkringssystemen, som man diskuterar i nedan video från i år 2017. Alltså utfallet från Farm Bill 2014 och framtiden i nästa Farm Bill 2018/19. Där finns en del facktermer som kanske behöver förtydligas.Och här är en annan aktuell video i frågan om "Risk management":Och här nedan en video från 2014 om hur det började, som kan vara bra att se först för att förstå diskussionerna i ovan videos.Att riskhantering skulle bli nästa CAP:s stora reform märktes när Farm Bill 2014 presenterades. Den europeiska överraskningen var tydlig och i Sverige tog det märkligt lång tid innan man insåg vad det betydde. Så de signaler i november 2017 från Bryssel om "riskmanagement" som nu kommer var förväntade. En enkel bild säger ibland allt:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar