lördag 2 december 2017

Djävulen sitter i detaljerna

Djurskyddslagens finesser är det nog inte många som förstår.
Normalt så måste man stjäla för att kallas tjuv. Man måste ha syfte/uppsåt att stjäla. Men i djurskyddslagen behöver man inte vilja skada ett djur för att bli djurplågare. Det saknas "syfteskrav" i djurskyddslagen, det räcker med att omgivningen tycker att man inte sköter sitt djur på rätt sätt. Ja, oftast krävs någon form av avvikelse från omgivningens normer i alla fall. som i detta fall.

Travtränaren Robert Bergh har ju varit i blåsväder angående sin nya anläggning i Hajom och närheten till vattendraget Surtan. Men det är en annan historia. Som Bergh vann. Nu gäller det ett djurskyddsfall från travet. Som redovisas i två tidningar. Dels i Markbladet och med en hänvisning till Göteborgsposten.

I Markbladet skrives det så här: "Åklagaren Annika Boman säger till tidningen att det kan bli svårt att styrka att Bergh haft uppsåt, men att han åtminstone har varit oaktsam."

Stod det inte här ovan att det inte krävs uppsåt/syfte att bryta mot djurskyddslagen för att dömas för djurplågeri? Varför säger åklagaren att Robert Bergh knappast haft "uppsåt" att skada djuret? Man får  därför uppfattningen att åklagaren redan från början insett att ett åtal är dömt att förloras i domstolen. Och att påståendet om att syfteskrav/uppsåt inte krävs är en felaktig uppgift!

Hur står det då i Göteborgposten? Citat: " Att någon har har haft uppsåt är nog svårt att styrka i ett sådant här fall, men däremot har han varit oaktsam. Han borde ha förstått och agerat på ett annat sätt, säger åklagaren"

Här blir uppfattningen om åklagarens inställning helt annorlunda! Eftersom något syfteskrav/uppsåt inte krävs för att dömas för djurplågeri så skärper här åklagaren den psykologiska tonen vilket inte framgick i Markbladets redogörelse. Istället blir budskapet att travtränare Bergh borde kunna djurskyddslagen så väl att han inte gör så här som det som nu skedde! En miss i Markbladet, som är mycket lätt att göra om man inte känner till djurskyddslagens finesser. Därför att åklagaren behöver inte ens hävda uppsåt för att vinna! Men gör det ändå.

1 kommentar:

  1. Det hela beror naturligtvis på vem anmälaren är ! Jag gjorde en anmälan på någon och denna någon var en anonym anmälan som åklagare har möjlighet att kräva länsstyrelsen på om utredningen skall gå vidare. Som svar på varför utredningen lades ner var enligt åklagaren att det inte går att bevisa uppsåtet då anmälaren kanske gjorde en anmälan för att denne var rädd om dina hästar ? Så uppenbart beror det på vem anmälaren är och i Berghs fall var det då en tokig veterinär och då skall man försöka genom ett påhittat uppsåt fälla honom.Visst har vi Världen Bästa och största lögn som kallas djurskydd.

    SvaraRadera