fredag 1 september 2017

Nästa CAP


Så börjar då debatten om nästa femårsplan för europeiskt jordbruk. Det som kallas CAP, Common Agriculture Policy.

Varje politiker med självaktning måste naturligtvis lägga fram sin åsikt. Sedan får det bli som det blir.
Men den långsiktiga utvecklingen blir som marknaden och de grundläggande principerna kräver inom Europeiska Unionen. Som är: Att europeiskt lantbruk skall leverera sina produkter till världsmarknadspris.

Miljöpartiet har startat med sina åsikter: /viktigt-att-eus-nasta-jordbruksreform-blir-gron/

Hur blir det då, om man skall göra mer än att gissa och önskedrömma som Miljöpartiet?
Att CAP nu helt lämnar den sociala dimensionen, som hittills varit en viktig del av CAP, det som styrt böndernas tillvaro - åtminstone i övriga EU - är nog tydligt. Svensk debatt önskar dock att "bönderna blir mer entreprenörer än gubbar som går hemma runt husen och drar". En åsikt som tyder på att man inte vet ett dugg om hur svenskt lantbruk egentligen fungerar idag.


Att gårdsstöden kommer att minska med, låt säga, 30%, torde inte bli någon överraskning.
Det innebär väl att riskerna för oro i den egna ekonomin hos lantbrukarna - och om bolagisering av större enheter blir framtvingade - kommer staten/samhället tvingas stötta dessa nya företag på ett annat sätt än en retorik om social politik utan ekonomiskt ansvar som präglat efterkrigstidens, åtminstone svenska, jordbrukspolitik.(/slapp-inte-jordbruksmarken-till-kapitalforvaltarna/)

Så därmed tvingas jordbrukspolitiken bli helt annorlunda.

De aktiebolag som skall driva europeiskt lantbruk framöver kräver vinst. Annars backar man ur.
Det innebär att samhället, CAP, måste ta ansvar för usla säsonger. Något som diskuteras här: /2017_RISE_CAP

Så just riskhantering, risk management, anses bli en av de viktigaste momenten i nästa CAP och redan nu lutar det mot en diskussion om ett system som skall skydda mot för stora variationer i lönsamhet (IST). En kopia/variant av det system som USA infört (/amerikansk-jordbrukspolitik.).

I nedan bild visas hur lantbrukare som tillfrågats uppfattar de olika möjligheterna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar