onsdag 30 augusti 2017

CBD 8j och 10c


Rubriken på detta inlägg verkar helt snurrigt för den som icke är invigd i frågan om CBD 8j och 10c.

För att försöka förklara så måste man ta ett exempel. Som djurskyddslagen.
Den djurskyddslag vi har idag utgår till stor del från den politiska "gåva" som författaren Astrid Lindgren fick av politiken i mitten av 1980-talet. En tveeggad gåva som, om man är konspiratoriskt lagd, var en "gåva" som hämnd för "Pomperipossadebatten"där Astrid Lindgren avslöjade finansminister Sträng som en matematiskt idiot.

Nåväl, "Gåvan", denna nya djurskyddslag, innebar egentligen bara att ett antal "bör" i befintlig lagtext byttes ut mot "skall". Och för den mer kunniga var det uppenbart att allt skrevs i tanke på att en fasad av djurskydd skulle omfamna ett framtida industrijordbruk enligt de tankegångar som ingick i GATT/WTO om det globala jordbruket och handeln med jordbruksprodukter. Dock inbillades Astrid Lindgren att hennes vurm för det traditionella familjejordbruket enligt hennes böcker om Emil och Bullerbyn var djurskyddslagens syfte. Vissa fenomen hade man lagt in i texten som att burhönshållningen skulle upphöra. Så skedde givetvis inte utan lagarna och floran av styrande föreskrifter blev istället stora ingrepp i det traditionella bondejordbrukets djurhållningsmetoder.

Detta politiska motiv har nu, förutom trettio års debatt om burhöns, åter blivit en brännande fråga i dagens svinuppfödning, (/jordbruksverket-har-blivit-jo-anmalt/) som ju är en industriell verksamhet. Rationell industriproduktion /djurhållning är prioriterat av samhället! De som får bära den verkliga bördan av denna politik är det småskaliga/traditionella familjejordbruket vars verksamhet allt mer begränsas i just syftet att lagarna skall vara industrijordbruket till lags!

Ett klart exempel på denna industriella princip är reglerna om hur tjurar skall hanteras, vilket införts nu under år 2017. (/stutarochtjurarilosdrift/). Argumenten för detta är enbart, ytligt sett, ur djurens bästa, men som den som är litet insatt i jordbruk och djurhållning inser att det en rationaliseringsåtgärd mer är djurskyddsåtgärd. Det är helt uppenbart för den som funderar på argumentationen för denna förändring - som helt enormt påverkar en småskalig djurhållning med egen tjur!

Hur skall man då kunna påpeka att det här finns andra argument än det rationella industrijordbrukets behov av fasad av djurskydd?

Det är här CBD 8j och 10c kommer in i bilden! FN:s Konvention om Biologisk Mångfald, särskilt då artiklarna 8j och 10c. Därför att Sverige har skrivit på dessa uppdrag som är tänkt att vara genomfört till år 2020.

Och de nya reglerna om tjurhållning måste anses strida mot just dessa regler om "traditionell kunskap" som är en av de bärande punkterna i Konventionen  om Biologisk Mångfald (CBD)!

Detta är något som de medborgare som drabbas av dessa nya regler måste reagera mot! 

Vid Naturbrukskonferensen 20-22 oktober kommer frågan att diskuteras. Därför att nuvarande utveckling innebär att okunniga medborgare får bestämma över de medborgare som skall utföra arbetet.
En ordning som aldrig fungerat i ett demokratiskt samhälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar