söndag 24 september 2017

Det svenska dilemmat

"Den svenska samhällsbyggnaden styrs av tusentals lagar och förordningar som inte är byggda på vare sig moral, etik eller logik. De är istället juridik i form av kodifierad politik. Om politiken som förts de senaste två-tre decennierna varit verklighetsfrämmande, orealistisk och rent av naiv, för att använda det senaste modeordet, innebär det att tusentalet lagar, förordningar och regler som instiftats under samma period varit just verklighetsfrämmande, orealistiska och naiva. Det här kommer vara en nästintill övermäktig sak att ta sig an eftersom det kräver många aktörer med ett gemensamt mål som koordinerat eftersträvar normalisering, struktur och långsiktig samhällsnytta, allt i syfte att vända utvecklingen. "

Ur: /darfor-fallerar-det-svenska-politiska-ledarskapet

Som exempel på detta: /slakttjur-hade-tumor-bonden-friad-fran-brott/

Så varför jaga enskilda djurägare med djurskyddslagen? Svaret finns kanske att hämta i ovan citat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar