onsdag 16 augusti 2017

Förståndet kommer med åren

Ibland är det synnerligen svårt att komma på rubriken för inläggen. I detta fall kommer flera alternativ upp i tanke. Som "Hut går hem", eller "När faen blir gammal blir han religiös". Men för att inte bli alltför ironisk blev rubriken som det blev.

I en debattartikel i Expressen funderar historikern Gunnar Wetterberg över tidens gång och olika politiska och byråkratiska reglers kombinationer och dess effekter. Ur ett åskådarperspektiv, tycks det. Kanske att han ser hela tillvaron ur ett historiskt perspektiv? Hans omtanke om det svenska landskapet som han uttrycker i artikeln var mer en bisak förr. Så var det alltså inte förr, när han var sekreterare i ESO-rapporten1988, Alternativ i jordbrukspolitiken. Då var det nyliberalt marknadstänkande som gällde. För den intresserade så finns en sammanställning om just avregleringen och Gunnar Wetterbergs insatser i HISTORISK TIDSKRIFT från 2008, Politikbyte och idéernas betydelse av Henrik Lindberg

Men tiderna ändras. Idag är allt Gunnar Wetterberg en konservativ samhällsdebattör (EU-motståndare och Nordisk unionist) med fokus på svensk byråkratis historia och tydligen även industrihistoria. Men kanske att dessa funderingar runt maktens historia inte bara begränsas dit utan kanske även jordbruket och bondens/allmogens historia kan bli en del av Gunnar Wetterbergs svenska historia. Och framtid.

(Andra inlägg i samma ämne: /sparbyten-bo-dockereds-vagval.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar