måndag 24 juli 2017

Fler skandaler

IT- skandalen på transportstyrelsen fördjupas allt mer. Och visar på en myndighetskultur som är helt ofattbar - för den som inte följt andra problem i samhället utan trott att allt står väl till i det svenska samhället. /annette-forsokte-stoppa-lagbrotten-varnade-flera-ganger/
Så är det inte. Det var bara en tidsfråga innan något skulle avslöja hur illa allt är.

Man kan rada upp en massa problem som blivit helt galet hanterat under åren.
Miljöproblem som Östersjöns algblomningar som felaktigt skyllts på jordbruket.
Vilket skapat onödiga restriktioner och mer kontroll på jordbruk än i liknande samhällsverksamheter.

Djurskyddsfrågor som i lagstiftningen blivit unikt svenskt med inslag som livslångt djurförbud/näringsförbud för totala bagateller. Vilket i sig skapat en terrorliknande myndighetsutövning - i strid med normalt rättänkande.

Utåt sett påstås allt fungera men i frågan om djurförbud, som hanteras som en "administrativ åtgärd", har myndigheterna delat ut sådant efter eget huvud, trots att man insett att detta handlar om näringsförbud. (Då man använder åtgärden som ett sätt att slå ut misshagliga medborgare och djurhållare/företagare.) Och sådant skall vara tidsbegränsat. Och hanteras i tingsrätten och inte i förvaltningsrätten. Och inte som "Administrativ Åtgärd"!

Nu i dessa sista dagar börjar sanningen komma ifatt. Årtionden av övergrepp på bönder och andra djurägare har blivit konstaterat egentligen vara fullständigt fel. Rena rättsövergrepp av myndigheter på enskilda medborgare. Förhoppningsvis kommer medborgarna att kräva ersättning och rättning i ledet. Vad det nu kan innebära.

I ett aktuellt domslut erkänner domstolen att Djurförbud är ett Näringsförbud. Genom politikens förfall och en maktfullkomlig byråkrati har Rätt blivit Fel. Den rättning i maktahavarledet som måste komma måste gälla för alla medborgare!

Citat ur domslutet:
 "Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att ett djurförbud i en sådan situation som nu är aktuell är en mycket ingripande åtgärd som innebär att ägaren fråntas rätten att disponera över sin egendom och som i praktiken har verkningar som kan likställas med ett näringsförbud."
http://cdn.fbsbx.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar