fredag 30 juni 2017

Spårbyten : Bo Dockereds vägval

En nyligen utkommen självbiografi av förre LRF-ordförande Bo Dockered borde vara självklar läsning för dagens landsbygdsbefolkning. Fast för den som var med kanske det blir en något upprivande läsning/upplevelse.
De absolut flesta på landsbygden var klara motståndare till Europeiska Unionen!
Och ändå ställde sig Lantbrukarnas Riksförbund på regeringens och etablissemangets sida i debatten om Europeiska Unionen och medlemskapet!
Dessutom anses detta beslut tillkommit under kuppartade förhållanden i LRFs centrala styrelse där några klart trampade på allt vad medlemsdemokrati heter.
Hur många minns detta idag?

Valets förlorare, EU-motståndarna, lokaliserade sina framtida fiender - landsbygdens befolkning, med bönderna och LRF i spetsen. I tjugo år attackerades jordbrukspolitiken och allt inom jordbruket med alla möjliga och omöjliga argument som politisk hämnd för den odemokratiska hanteringen av LRF i valrörelsen 1994. Idag har de flesta glömt orsaken till det bondehat som så uppenbart spred sig från 1994 och lång tid framöver. Dessutom hanterade LRF och Centern, som satt i regeringen 1994 och förhandlade fram  (bort?) villkoren för svenskt jordbruk i EU, det "positiva" resultatet på ett fegt sätt som åter satte landsbygden och lantbruket i en sämre situation än kollegorna i övriga EU. Stora och viktiga delar av CAP infördes aldrig i svensk jordbrukspolitik. Delar som kunde haft stor betydelse för svenska landsbygd. Inslag som "bondepensionen" och skogsplanteringsdirektivet. Effekterna av bara dessa två icke utnyttjade detaljer i jordbrukspolitiken är nästan oöverblickbara!
I själva verket blev EU-medlemskapet bara ett uppbromsat haveri istället för en snabb död som "Spårbytet" hade inneburit. Det som jordbruksminister Hellström i sin okunnighet om kontinental jordbrukspolitik måste missförstått och som senare resulterade i MacSharry och  Blairhouseöverenskommelsen 1992. (En akademisk översyn av den svenska jordbrukspolitiken mellan 1987 - 1997 och dess olika turer utifrån ett kontinentalt perspektiv och de svenska ambitionerna att ansluta sig till EU hade varit värdefulla i perspektivet.)

http://www.adlibris.com/sparbyten-bo-dockereds-vagval

En recension av boken kan läsas här: http://mannen-som-avgjorde-folkomrostningen-om-eu/

Dockered under en debatt vid ett möte i Falkenberg 1991

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar