söndag 14 maj 2017

Landgrabbing i Sverige

Att det internationella begreppet "Landgrabbing" skall behöva användas i Sverige för ekonomiska och politiska aktiviteter är något som de flesta knappt kan tro. Men så är det tyvärr.

Vi har en gammal "tradition" på området som skapade det Norrland vi känner idag. Stora bolagsskogar och glest mellan gårdar och byar. Så har det inte varit alltid!
Det är en effekt av landgrabbing från förr!!

Sakta börjar det gå upp för menigheten att fenomenet "landgrabbing" kan återkomma.
Det finns med som en möjlig politisk åtgärd för att rädda jordbruksföretag som blivit för stora för att enskilda medborgare skall kunna hantera situationen. Då överlåter man både drift och jordinnehav till riskkapitalet.

Även gamla oförutseende LRF:are börjar inse vad våra historiska erfarenheter innebär för dagerns medborgare och vår framtid.
http://www.lantbruk.com

I tider då globaliseringen ifrågasätts kommer - äntligen - förklaringen till varför just li vsmedel och jordbruk, därmed också den lokala kontrollen och inflytandet över hanteringen av mark och jordbruk, måste vara just lokal och medborgarstyrt. Och att det som kallats "matnationalism" får sin verkliga betydelse - Matsuveränitet. Men det är en lång väg tillbaka i vår förvirrade tidsepok.
http://www.nordbruk.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar