onsdag 22 mars 2017

Lönsamt, eller?


Den mest lönsamma biten att bara producera dryckesmjölk är den som uppstickarna exploaterar. Det är väl dessutom ett segment där konsumtionen minskar. Att göra ost och smör är det litet svårare att få lönsamhet på.

För att utjämna dessa skillnader hade vi, när vi tidigare (före avregleringsbeslutet 1990 o EU-inträdet 1995) själva bestämde jordbrukspolitiken nationellt, .. hade vi en regleringskassa som förvaltades av SMR (Svenska Mejeriernas Riksförening).

Osttillverkande mejerier kompenserades då genom regleringskassan för den sämre lönsamhet som det innebar att producera ost istället för att bara ägna sig åt den enkla processen att bara separera mjölken och tappa den i en förpackning.

Vid avregleringsbeslutet 1990 producerade till exempel Falköpingsmejeriet huvudsakligen ost och bara 8 procent av mjölkinvägningen gick till dryckesmjölk, där samma siffra för Arla låg någonstans kring 35 procent.

När regleringskassan avskaffades drabbades därför de som "satsat fel" (på ost) hårdare än de som "satsat rätt".

Vi hamnar nu återi i det läge som man förutsåg vid avregleringsbeslutet 1990 då det sas att vi skulle dra ner på mjölkproduktionen och i första hand koncentrera produktionen på dryckesmjölk och importera ost och smör.

Ett led i detta var att man då också sänkte betalningen för fettet (smör) för att mer direkt hamna på 3-procentig K-mjölk. Därmed slog man ut det mesta av Jersey-korna i landet och gick över mer till Amerikansk Holstein (sk "mer mångfald"?)
Has Röös

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar