torsdag 23 mars 2017

Djurskyddsreglerna


Vid ett tillfälle (I Östersund vid EU:mötet med EU:s jordbruksministrar för länge sedan) blev förre jordbrukskommissionären Fischler tillfrågad vad han skulle göra åt de "plågsamma djurtransporterna på kontinenten".
Fischler, som hade varit praktikant i Sverige som student på en gård, kunde ju en del svenska men vände sig till tolken för att få frågan klart beskriven, medan han funderade på ett svar.
Svaret blev en tydligt diplomatiskt.
För åhörarna var det uppenbart att Fischler kunde sitt Sverige då han, diplomatiskt, förklarade att det framöver torde vara Sverige  som ha de största problemen med långa transporter då det just i Sverige är och kommer att bli glesast mellan slakterierna och just långa slaktdjurstransporter.

Som en bakgrund till nedan artikel. (Att Federley är ute och fiskar röster för eget behov borde väl vara tydligt. Istället för att ta i verkliga problem för det svenska jordbruket så blir det symbolfrågor för Stockholmscentern.)
http://www.ja.se/artikel/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar