tisdag 16 april 2013

Bondepensionen

En av dessa politiska misstag, ja, katastrofer, som LRF som lantbrukets och landsbygdens främsta (enda?) röst gjort, var när man skulle vara med och införa CAP i Sverige efter EU-omröstningens resultat 1995.
Tyvärr var det svenska egot alldeles ute "i det blå". Man var helt "uppe på vinden och cyklade"!
Så både politiken och LRF trodde att CAP var ett "smörgåsbord" där man plockade till sig...

En av dessa moment i CAP är Bondepensionen. LRF som sedan trettiotalet haft lagligt monopol på rätten att yttra sig i jordbruksfrågor, en rätt som upphörde med avregleringsbeslutet 1990, men som inga landsbygdsbor insett! Nåväl, i den viktiga frågan om hur de olika momenten i CAP skulle hanteras blev svaret, som remissinstans, att Bondepensionen inte behövdes då svenskt pensionssystem var så heltäckande och bra. Samma bud hade "Ekologiska Lantbrukarna", en annan organisation inom LRF-sfären. Man tyckte helt enkelt att Bondepensionen var " Osvensk"!

Numera har man tydligen insett att CAP inte är ett smörgåsbord, utan ett heltäckande system, som gör att man måste ta hela paketet för att få en fungerande jordbrukspolitik!
Tyvärr har detta ännu inte nått politikens korridorer, men det är kanske inte annat att begära i detta land!

Kunskapen om Bondepensionen inom lantbrukarkretsar är nästan obefintlig.
När jag påtalade detta för en bekant, med kontakter inom Centern, så ringde han Karl-Erik Olsson, som då var EU-parlamentariker.
Det visade sig att han just jobbade med Bondepensionen i Bryssel!
Och hade just lyckats höja pensionssumman!
"Varför har vi då inte detta i Sveige"?
"Det är upp till det lokala parlamentet att ta det beslutet,", blev svaret från Karl-Erik Olsson.

Eller som förre kommisionären Franz Fischler sade: Möjligheten finns hela tiden att gå in i systemet....
Dessutom är Bondepensionen ännu bättre idag än 1995, men troligen skulle detta skapa så mycket irritation hos dem som blivit lurade på dessa uteblivna medel, då man fått nöja sig med svensk "fattigpension" på drygt 7000kr i månaden....
Något som LRF knappast vill skall komma ut till sina medlemmar, då medelåldern (57 år) hos medlemmarna gör dem berättigade till Bondepension redan....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar