tisdag 24 april 2018

Landsbygdsministern och riksdagsledamoten i debatt

Interpellationsdebatt angående det förslag angående djurskyddslag som Riksdagen skall behandla under våren:En slutsats är att varken ministern eller riksdagsledamoten inser vad det är de diskuterar.

De resonerar om ett juridiskt fenomen, djurskyddet, lagen och dess föreskrifter, i tre steg:
steg Ett: Allt är helt OK
steg Två: Djur utsätts för "lidande" som kräver omhändertagande och myndighetsutövning, inklusive djurförbud. (den enskilde djurägaren kan överklaga myndighetsbeslutet i Förvaltningsrätten som kontrollerar huruvida myndigheterna hanterat sitt arbete enligt praxis, inte huruvida djuren utsatts för "lidande".)
stegTre: Myndigheterna har överlämnat frågan till Tingsrätten för en domstolsförhandling om djurplågeri förekommit.

I rimlighetens namn borde steg Två utebli i ett Rättssamhälle då "lidande" är en subjektiv bedömning som även det måste ha en rimlighetsbedömning i Tingsrätten, men som idag är en subjektiv och personlig bedömning av enskilda tjänstemän och politiker. Ty det framgick tydligt att bara ordet "lidande" var ett svårt ord för båda politikerna. Vad lidande är innebär ett personligt ställningstagande och om detta inte tydliggörs och avgörs i Tingsrätten är det en fråga om en variant av häxprocesser och inte en del av ett rättssamhälle.

Så därmed skall "steg Två" utgå! Antingen är allt OK, eller så skall frågan hanteras i Tingsrätten som en fråga om djurplågeri eller ej....

Det politikerna påstod var en förbättring är helt enkelt en fortsättning av nuvarande i situation - i bästa fall. Troligen kommer djurägarna att sitta än sämre till framöver!

/perspektivet-djurskyddsagen.
/djurforbud-maste-till-tingsratten.
/farliga-vagar-djavulen-sitter-i.

8 kommentarer:

 1. Detta är bara rundsnack från våra politiker där man helt glömt bort veterinärernas roll i situationen. Rimligtvis borde det vara fristående veterinärer som utsetts i varje län som skall avgöra om det är lidande eller bara ett tyckande från en myndighet som har till uppgift att finansiera sin myndighetsutövning genom kontroller där man kan hitta fel.Sen att en regering som har fått en sådan svidande kritik gällande lagstiftning av lagrådet i andra frågor så känns det märkligt att man samtidigt ej lämnat kritik i den nya djurskyddslagen där man även stiftar lagar som är brott mot gällande Europakonventionen.Sverige är uppenbart ett land i förfall där man klivit över tröskeln och befinner sig i diktaturens gråzon.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer. Dock är veterinärer underställda myndigheterna, precis som läkare inte har kontroll över sina sjukskrivningar som de delar ut...

   Radera
 2. Carina Hedberg25 april 2018 08:28

  Skulle vi kunna samordna oss för ett sista påtryckningsförsök innan klubbslaget för evig fördömning faller i riksdagen eller är det bara gnällandet som sådant ni är ute efter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis. Orkar man fram till mållinjen? Eller flyttas den bara när man kommer närmare...
   Ju mer tiden går desto längre bort tycks mållinjen vara.

   Insikten om situationen är sämre än man kan tro, vill jag nog påstå. Vår ordförande Guy Allan Svensson började slåss i djurskyddsfrågan i början av 90-talet, men stod länge ensam i frågan. Det är knappt ens idag som folk förstår problemet, så riktigt vad man kan göra nu är frågan.

   Radera
 3. Carina Hedberg25 april 2018 09:53

  Regeringens proposition 2017/18:147 Ny djurskyddslag omfattar 436 sidor och vittnar om att det i grund och botten enbart handlar om att genom lag fastslå den praxis som Länsstyrelserna utarbetat de senaste dryga nio åren. Berörda djurhållare har under dessa år använts som övningsobjekt i kampen om att införa sanktionsavgifter i stället för straff. Grundligt lurade på både gård och grund då de varit objekt för att bilda kedja inom myndighet mot djurhållare. Det faktum att man vill bötesbelägga brott mot myndighetsföreskrifter suddar ut gränserna för vad som ska klassas som svensk lag och för vad som klassas som myndighetsföreskrifter är direkt rättsvidrigt. Statliga och kommunala förvaltningsmyndigheters föreskrifter får enligt regeringsformen aldrig helt eller i det väsentliga utgöra brottsbeskrivningen på en straffbelagd gärning eftersom bemyndigandet att meddela ytterligare föreskrifter omfattar inte bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter med rättsverkan av brott. Vilka lagstiftarna kommer att vara i framtiden är genom detta tilltag helt omöjligt att svara på.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo. De tekniska föreskrifterna är ett skydd för storskalig djurhållning. Medan vanligt folk har en "relation" till sina djur. Alltså agerar utifrån sin relation till sina djur och inte utifrån tekniska föreskrifter. Framöver, när de "relationsinriktade" djurägarna försvunnit kommer allt fler medborgare i samhället att fokusera sin ilska på animaliefabrikerna. Det är egentligen ganska märkligt att samhällsdebatten inte inser vad som kommer att ske.

   Radera
 4. Carina Hedberg25 april 2018 10:38

  Detta har inte med relationer till vare sig den ene eller andra att göra. Kan man inte se att det medvetet faktiskt manipuleras med "tekniska föreskrifter" som utgör svensk lag så får det väl bli som det blir.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Regler är till för att följas" är en gammal svensk princip. Om regelskrivarna löper amok så kan folket inte göra mycket år det...

   Radera