tisdag 20 februari 2018

Ur fas med omvärlden


Svensk inställning till framtida CAP tycks vara ur fas med omvärlden.
Att gårdsstöden kommer att minskas är nog ganska givet. Det har man vetat sedan länge.
Men hur mycket och på vad sätt?
Resonemanget i WTO har Bryssel ägnat litet uppmärksamhet åt, men debatten om WTO och irritationen över kraven på Indiens hantering av stöd till fattiga via garantipriser till jordbruket och försäljning till låga priser till behövande, har irriterat WTO sedan förra beslutet för några år sedan. Nu samarbetar Indien och Kina i frågan - och siktar in sig på europeisk jordbrukspolitik.
Vilket uppmärksammas här: /common-agricultural-policy-europe-must-abandon-the-decoupling

Men så är svensk inställning helt annorlunda.
Det verkar nästan desperat!
Måhända att Livsmedelsstrategin enligt svensk uppfattning är helt fel ute?
Har man kanske läst på statistiken från Bryssel, som visar hur uselt svenskt jordbruk egentligen ligger till?
http://www.landlantbruk.se/lantbruk/sverige-vill-ha-tak-pa-jordbruksstoden/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar