lördag 24 februari 2018

Sverige uteslöts från EU-middag

I veckan skall framtiden för Europeiska Unionen diskuteras.
De mäktiga träffades över en middag. Men något stämde inte, tycks det. Det var ingen svensk representant med på middagen, enligt rapporten i media. (se nedan länk)
https://www.europaportalen.se/2018/02/sverige-uteslots-fran-eu-middag

Citat ur artikeln:
"Stefan Löfven konstaterar att de flesta med undantag för Nederländerna har en sak gemensamt - de vill öka EU:s budget. Att Sverige inte vill det kan vara en anledning till den uteblivna inbjudan."


Hur beskrivs då jordbruket, CAP, i denna diskussion?
I ett dokument som skall användas i diskussionen idag, den 23 februari, beskriver Kommissionen CAP enligt följande:

Hur har det kunnat bli jordbruket som skall bära det europeiska samhällets olika basala krav som det uttrycks, dels en "hållbar" jordbrukssektor (med högst skiftande förutsättningar som alla ifrågasätter vart femte år). Ett samhällskrav, konsumentkrav, för tillgång på säkra, högkvalitativa, näringsrika och varierande livsmedel - till överkomliga priser. Dessutom skall miljökrav läggas på jordbruket och landsbygden, inte minst "klimatköret" och medborgarnas hälsa. Europa behöver en "smart och uthållig jordbrukssektor baserad på stark socio-ekonomisk aktivitet på landsbygden". Och detta med ständigt minskande insatser och ständigt ökande kontroller och krav via lagstiftning. När inser de mäktiga att man närmar sig gränsen för det ohållbara?

I diagrammet nedan synes finansieringen av CAP. En minskning av nästa period är att vänta? Men här skiljer sig Sverige från en del andra länder. Enligt artikeln i ovan länk. Hur vore det om man tog bort de allmänna miljökraven från CAP, som att jordbruksdrift inte är annorlunda än andra mänskliga aktiviteter i samhället? Att klimatfrågan inte skall ligga på jordbrukets ansvar! Då blir det inte mycket mer kvar än att bedriva jordbruk, för jordbrukarna. Då, kanske , man kan diskutera konsumentkraven som CAP en gång började med. Att flykten från landsbygden skulle upphöra, att böndernas stampade jordgolv skulle byggas bort och att medborgarna i städerna kunde få sin söndagsstek - de motiv som var basen, ursprunget i CAP för femtio år sedan. Så vad har gått fel?


Med en 30% minskning av CAP, vilket varit uppe till diskussion i flera år, kommer, enligt svensk analys, en kraftig minskning av svenskt jordbruk hos särskilt de mindre fastigheterna som inser att jordbruksstöden då minskat under en acceptabel nivå och då avstår helt. Men med den ambition om att minska stödnivåerna på större jordbruk och låta gårdsstöden ligga på de mindre fastigheterna kan en minskning av Gårdsstöden ändå ske. Detta är dessutom en del i en internationell utveckling inom jordbruket, med olika handelsavtal och nationella jordbruksprogram som Farm bill (USA).
Resonemanget presenteras enligt nedan:De två alternativ som framkommer i debatten är antingen att sänka gårdsstöden, enligt kommissionens förslag - för de största företagen, som borde vara konkurrenskraftiga ändå - eller att delfinansiera gårdsstöden med nationella insatser.
Inget av dessa alternativ är i svenskt intresse, enligt den politiska majoriteten i Sverige.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar