onsdag 13 december 2017

SEEDING FEAR - The Story of Michael White vs Monsanto
och Michael Hart, från Farmer to Farmer. Frid över hans minne.
Och en artikel:

https://www.theguardian.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar