torsdag 21 december 2017

Diffusa problem i mjölkproduktionen

Nu i Juletider bör man inte vara negativ. Men så kommer Arlas besked på nästan 25 öres prissänkning. Åter krävs det en översyn av verksamheten.

Den som missat en detalj som vattenkvaliteten i djurhållningen förlorar pengar.
Men det sköter mejeriet, blir svaret per automatik.
Icke!
Mejeriet är intresserad av vattenkvaliteten för mejeriets behov av rent vatten ur hygienisk synpunkt - för mejeribruk.
Inte för kornas behov.
Ett missförstånd som aldrig tycks kunna redas ut. Ingen tycks tro att det är någon skillnad i dessa två intressen.
Men så är det. I nedan länk är detta beskrivet. Som betraktas som diffusa problem, som allmän ohälsa hos vissa djur, dräktighetsproblem osv. Det kräver nog ett gott djuröga för att notera att något inte stämmer!
Så läs nedan artikel:
/tidskriftenvatten.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar