måndag 2 oktober 2017

Livsmedelsstrategins effekter

Som tidigare konstaterat är Livsmedelsstrategin inget unikt svenskt påhitt utan en del i europeisk jordbruks- och industripolitk. Att CAP inte enbart är en jordbrukspolitik - utan främst en industripolitik visade kommissionären Pascal Lamý en gång när han bevistade de europeiska livsmedelsföretagens stora träff, där han konstaterade att dessa företag var unionens "guldägg", medan jordbruket var ett problem. Det var enligt honom viktigt att dessa företag insåg EU:s ambitioner angående jordbrukspolitiken, CAP, och att det var att de marknadsstörningar som CAP inneburit skulle tas bort och att livsmedelsföretagen skulle kunna köpa sina råvaror till världsmarknadspriser även inom EU. Denna deklaration borde varje bonde verkligen ta på allvar. Och inte bara bönderna utan hela den europeiska befolkningen!

Den första gången som det i svensk debatt blev klart hur denna handelspolitik med jordbruksprodukter/livsmedelsprodukter egentligen fungerar var när Arla fick kritik för sin export till Dominikanska republiken av överskottsprodukter, - helt enligt de regler som europeisk politik dragit upp. Resultatet blev, som kanske någon minns, att stadsbefolkningen i Dominikanska republiken tyckte att de billiga Arlaprodukterna var toppen, medan de dominikanska mjölkbönderna, som behövde dubbla priset för att klara sig, tyckte det var dumpning av överskott.

En annan som reagerade när överskotten klämdes in på marknaden i Indien var Devinder Sharma som  förklarade problemet från indisk horisont. -  Indiens vita revolution går i kvav. -

Och så närmar vi oss dagens situation. ARLAs expansion i Afrika, närmare exakt i Ghana. Vad ligger bakom detta? Här är då ett antal ställen som man kan läsa om detta:
http://www.atl.nu/lantbruk/arla-oppnar-filial-i-afrika/
http://www.atl.nu/arbetsliv/arla-expanderar-i-afrika/
http://www.ja.se/artikel/50666/arla-expanderar-i-vastafrika.html
http://www.di.se/nyheter/arla-etablerar-sig-i-ghana/
https://www.arla.se/om-arla/nyheter-press/2017/pressrelease/arla-etableras-i-ghana-2126411/

För att förstå varför just Ghana är ett intresse för Arla är det nödvändigt att studera Jacques Berthelots genomgång av den ekonomiska politiken EU/Ghana.
Att det är en parallell till den politiska katastrofen med Indien och Dominikanska republiken inser man då. Att landsbygdens ekonomi blir usel i Västafrika, med följd att en folkvandring uppstår, från landsbygden till städerna - och även emigration till Europeiska Unionen, som J Berthelot har påpekat tidigare. En ekonomisk flyktingvåg orsakad av EU:s ekonomiska politik. Ett Common Agriculture Policy (CAP) och en svensk Livsmedelsstrategi, som gynnar exporterande storföretag och missgynnar landsbygden och bönderna var de än finns. Och de effekter som det resulterar i tas det inga hänsyn till!
The suicidal folly of the Africa's Continental Free Trade Area (CFTA)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar