tisdag 17 oktober 2017

Bönders framtida pension


Ett moment i jordbrukspolitiken 1995, med introduktionen av CAP, som var fullständigt uteslutet att diskutera , var lantbrukares framtida pension.
Då det allmänna resonemanget hos de som utförde implemteringen av CAP i svensk politik inte kunde se framåt utan bara bakåt. Eller så långt näsan räckte.
Man ansåg att bondepensionen som ingår i CAP var "onödig" då svenskt socialförsäkringssystem är överlägset allt utländskt. Därmed var en av de viktigaste funktionerna i CAP tillintetgjort.
Effekterna kommer så smått. Men på ett kanske oväntat sätt. Att sluta som lantbrukare blir svårt då pensionen efter ett arbetsliv med låga inkomster ger, enligt nuvarande system, väldigt låg pension. Att sluta driva sitt jordbruk blir därmed närmast omöjligt!

Effekterna av denna process, att bönderna måste jobba vidare på sina gårdar för att överleva, som det i praktiken beslutades år 1995, har ännu inte riktigt slagit igenom. Inte ens hos lantbrukarna. Men kanske att de senaste årens snabba samhällsförändringar ändrar på lantbrukets utövares strategi. Det förtroende för samhällets förmåga att stötta oss medborgare när man blivit äldre är kanske något som blivit underminerat sedan 1995.

Effekterna blir en kedjereaktion. Genom årtionden av låga inkomster och alltmer förlorat förtroende för samhället anpassar sig lantbrukarna till sin förväntade framtida situation. Den offensiva inställning, som alla människor har som unga, vänds till en defensiv uppfattning om hur man skall agera i vardagen. De luftslott som Livsmedelsstrategin målar uppfattas då som det verkligheten istället visar. Något man absolut inte kan lita på. Gamla tiders försiktiga bönder och deras långsiktiga metoder återkommer i ett samhälle med vindsnabba förändringar?

Tilliten för välfärdsstatens socialförsäkringssystem som "alla" så klart hade totalt förtroende för 1995 har vänts till sin motsats.
Vad som nu endast saknas är en offentlig debatt om detta och en klar insikt hos befolkningen. Vilket kommer att påverka särskilt lantbrukets funktion och bönders agerande framöver.
Men hur?

Tre åsikter att fundera på:
/pensionerna-migrationens-kostnader-tydliggjorda/
/effektivisering-jordbrukets-enda-vag-framat.
/ta-din-pension-pa-allvar/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar