lördag 26 augusti 2017

Valet är ditt


Har vi möjlighet att välja?
Eller är utvecklingen given? TINA, som det heter.
De storskaliga förändringarna är långsamma i en människas tidsperspektiv, men ändå inte utan att man kan se det. Som det förklaras i denna länk: /the-new-economic-science-of-capitalisms

En självklar utveckling i detta perspektiv blir traktor med GPS. Utan denna teknik tycks alternativet (finns det?) bli häst- eller oxdrift.
Eller är det redan på gång?
http://omställning.net
/oljans-sista-strid/
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar