torsdag 10 augusti 2017

Styrda opinionsundersökningar


Enligt talespråket att man letar där ljuset är som bäst, tycks olika opinionsundersökningar fungera i opinionsundersökningar riktade mot lantbrukare.

Och dessutom är de inte objektiva!

De flesta frågor i sådana undersökningar brukar innehålla ett Vet ej/Inget av dessa - alternativ men, vilket är noterat vid flera tillfällen, flera undersökningar, har vissa frågor inte med det alternativet utan bara ett antal alternativ som man lätt halkar förbi och inte inser vikten av frågan.
Som detta:


Vilka av dess alternativ skulle kunna påverka ditt beslut att investera positivt:

Givna svar att välja mellan:
Tillgång till kredit.
Investeringsstöd, vid ett tillfälle.
Årliga investeringsstöd.
Råd från en lantbruksrådgivare.
Att lära mig från andra jordbrukares erfarenheter av teknologin.

Det alternativ som brukar (och normalt borde vara med i en objektiv undersökning) finns inte:
Inget av dessa.

Varför inte?
Därför att det innebär att svaret inte blir det önskade!
Då det innebär att jordbrukare kanske inte är det som politiken och samhället ständigt, i alla tider, inbillat sig och alltid framhåller, att bönder är en samling idioter.
Och som alltid behöver höra det.
När det är politiken som vill höra att de är duktiga med sina ständigt återkommande jordbrukspolitiska beslut som alltid slår fel.
Styrda opinionsundersökningar, även om de hanteras på universitetsnivå, är en styggelse!
Eller från den centrala Brysseladministrationen!
http://www.aspecto.dk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar