tisdag 11 juli 2017

Tysk jordbrukspolitikInför det tyska valet i höst har Angela Merkels CDU/CSU - regering kommit med ett jordbrukspolitiskt förslag.

Värt att läsa och fundera över.
Skillnader och likheter med svensk ambition och politik
(kopierat från nätet)


Jordbruket har en framtid 
Jordbruk, skogsbruk och livsmedelsindustrin i Tyskland bidrar starkt till ekonomisk verksamhet, men också till livskvalitet, kultur och landskapsförvaltning. Dessa sektorer tillhandahåller värdefulla och moderna jobb, utbildning och lärlingsutbildning, särskilt på landsbygden.
CDU och CSU har alltid varit partiet inom jordbruk och skogsbruk. Vi värdesätter särskilt det moderna familjeorienterade jordbruket och mångfalden av familjeföretag. Vi vill främja och bevara dem. Jordbruket måste ha en framtid i Tyskland. Vårt uppdrag är ett mångsidigt, hållbart, konkurrenskraftigt, landbaserat och jorddäckande jordbruk i händerna på familjebruk.
Vi står för bevarande av skapelsen. Därför avvisar vi kloning från djur. Vi vill ha ett partnerskap mellan jordbruk och samhälle och därför främja denna dialog. CDU och CSU står för skydd av egendom. En allmänt spridd egendom är grunden för jordbruks- och skogsbruksproduktion i böndernas händer. Vi står för att upprätthålla ett separat departement för jordbruk och livsmedelsindustrin.
• EU: s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har hög prioritet för oss. Vi står för kontinuitet i den gemensamma jordbrukspolitiken och för att upprätthålla modellen med två pelare. Vi står också för fortsättningen av direktbetalningar efter 2020. CDU och CSU är en pålitlig partner för bönder. Vi kommer att uppmärksamma målen för jordbruksstrukturen och stödja särskilt aktiva jordbrukare, unga jordbrukare och små och medelstora företag.
• Vi vill ha gårdarna att ha mer tid för sin gröda och boskap. Därför kommer vi att minska den byråkratiska bördan för administration och verksamhet. Vi behöver fler undantag för småföretag och måste förhindra flera kontroller.
• Vi ska starta en innovationsfond för bönder. Vi vill påskynda tekniska, biologiska och digitala framsteg som precisions jordbruk genom jordbruksforskning och innovation. Detta kommer att hjälpa oss att bidra ytterligare till resurs- och klimatskydd. Av denna anledning är en lika stor expansion av den digitala infrastrukturen i landsbygdsområdet viktigt.
• Konventionellt och ekologiskt jordbruk för oss är inte i opposition och båda kommer att uppmuntras.
• Genom en djurhållningsstrategi som tar större hänsyn till djurens välfärd vill vi skapa en större social acceptans och att främja investeringar och planeringssäkerhet för företagen.Jordbruk och djurskydd är inte motsatser, men villkorar varandra. Ytterligare förbättringar av djurskydd ser vi som en gränsöverskridande utmaning och vi kommer att sträva efter enhetliga normer i EU. För CDU och CSU är djurskydd ett viktigt problem, för djur är våra medarbetare.
• Införandet av ett nytt officiellt "djurskyddsmärke" kan bidra till att öka djurs välbefinnande och förbättra marknadens möjligheter för berörda företag. Ytterligare utveckling av djurskydd måste vara praktiskt.
• Artskydd är viktigt och oumbärligt. För att förhindra felaktiga policyer bör djurens och växternas skyddsstatus regelbundet ses över mot bakgrund av befolkningsutvecklingen och vid behov anpassas.
• Mark är produktionsgrunden för våra bönder. Vi vill begränsa förbrukningen av mark och kommer därför att reformera och förenkla kompensationsområdet. Vi vill att dessa ingrepp i naturen, om så är lämpligt, bör kompenseras inte genom ytterligare markuttag men med ekonomisk ersättning. De resulterande intäkterna ska då användas för att uppnå ekologiska problem på andra sätt.
• Jordbrukets främsta uppgift är matförsörjning. Vi vill främja uppskattningen av dessa högkvalitativa inhemska produkter genom konsumentutbildning från barndomen den. Där ligger en stor potential att använda mat ordentligt och för att minska avfallet.
• Marknadspriserna måste vara rättvisa och producenterna ska kunna få en anständig inkomst. Vi behöver en permanent riskutjämningsreserv så att gårdarna kan avsätta ett belopp som är skattefritt i goda år för att dra ner i år med lägre inkomst. Marknads- och produktionsrisker borde inte bäras av producenten ensam. Vi vill ha en rättvis försörjningskedja med marknadsansvar för både processorer och detaljhandel. På EU-nivå är vi engagerade i en förbättring av krisinstrument.
• I synnerhet med hänsyn till utträdet av UK från EU tar vi särskilt hänsyn till djuphavsfiskeindustrins farhågor.
• För att bibehålla hållbar trä- och råmaterialhantering ska vi stärka och utnyttja skogsindustrins framtida potential samtidigt som vi tar hänsyn till miljö- och landskapsskyddsåtgärder.

https://www.cdu.de

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar