tisdag 4 juli 2017

När blev det fel

I Småbrukarnas Riksförbunds jubileumsskrift från 1948 skriver riksdagsman Waldemar Svensson från Bohuslän, som var en av förgrundsgestalterna inom småbruket, om jordbrukets och speciellt småbrukets förutsättningar och framtida villkor fram till det jordbrukspolitiska beslutet 1947. Med de framtidsvisioner, som i grunden var realistiskt pessimistiska - på sikt - för det småskaliga jordbrukets del, så var han allt närmare den framtida sanningen än vad han anade. Men kanske att vandringen mot en helautomatiserad jordbruksnäring - utan en människa i verksamheten - redan var påbörjad och den slutstation (för inte bara jordbruket som näring) och försörjningskälla för enskilda medborgare som just debatten om Livsmedelsstrategin uppvisat om en framtida bolagisering  av svenskt lantbruk just redan då var på gång. En utveckling som den förre grekiske finansministern beskriver i denna video:

 

I sin blog har Gunnar Rundgren funderat på frågan men har kanske inte något svar men en start på en debatt. Vad göra åt problemet?
Frågan är inte enbart ett problem för bönder och andra närmast sörjande utan en fråga för alla.
http://tradgardenjorden.blogspot.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar