måndag 12 juni 2017

Är du en bonde


Mänskligheten har förändrats under årtusendena. Från en glest förekommande strandapa till en ständigt avancerande art in i nya naturmiljöer. Från jägar- och samlarlivet till herde- och bondelivet. Hur har det påverkat människan?

I nedan länk diskuteras psykopaten som socialt fenomen. Som visar hur tidens gång förändrar människans livsvillkor och hur ett modernt hierarkiskt samhälle ger olika människor nya förutsättningar i snabba samhällsförändringar. Och hur bonden hamnar längst ner i samhällshierarkin.

Citat ur artikeln: - Robert D. Hare kallar de som psykopaterna utnyttjar för ”bönder”, de som Stalin kallade ”nyttiga idioter”  - .

Längre ner i artikeln beskrivs hur psykopater agerar. Man menar att misshandel, t.ex. djurmisshandel är ett tecken på psykopatisk störning. Man kan i det även fundera på varför en del lagar och regler tycks uppkomma "ur tomma intet" gällande för de som är djurhållare. Man undrar var de som hittar på alla nya regler kommer på sina idéer? Beror det kanske på att man "känner andra genom sig själv"?
Artikeln i nedan länk är värd att fundera på. http://newsvoice.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar