onsdag 31 maj 2017

Hästen är ett lantbruksdjur - eller hobbydjur

En delikat konflikt på landsbygden har rullat på under många år. Frågan om hästens status i CAP.
Är hästen ett lantbruksdjur, en dragare och slaktdjur som förr, eller ett modernt hobbydjur som behandlas som en hund, akvariefisk eller så? Det låter som en historia om "påvens skägg". Men det är betydligt mer komplicerat och hur det skall tolkas blir en konflikt mellan svenska myndigheter, hobbyintressen och kontinentala traditioner med jordbrukspolitiska principer - CAP.

I grunden blir det en fråga om myndighetsutövningens villkor. Är hästen ett hobbydjur gäller paragraf 16 tillstånd vilket innebär begränsningar i näringsverksamhet vilket i sin tur strider mot CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken där hästen är ett lantbruksdjur och därmed lyder under de gemensamma regler i CAP. Och då är hästen ett lantbruksdjur utan principiella begränsningar som paragraf 16.

Denna konflikt har rullat fram och tillbaka under åren och kan studeras i olika inlägg i debatten och mot myndigheter och mot politiker riktade insatser. Men än idag är frågan inte löst.

För en del aktörer har detta skapat en märklig och besvärlig konflikt. Som travtränaren Robert Bergh och hans satsning utanför Göteborg. Optimismen var stor och det politiska mottagandet var positivt i kommunen. Men så var det detta med hästen som hobbydjur, eller lantbruksdjur. Ett helt överraskande  problem som alla inblandade fick huvudbry av. Då hästens status som lantbruksdjur var ifrågasatt av svenska myndigheter på tvärs mot de gemensamma regler som styr jordbrukspolitiken inom EU, vilket anser att hästen är ett lantbruksdjur. Men än sen då?

Berghs nya fastighet ligger utmed en mindre å. Då gäller strandskyddslagen. Vilket undantar lantbruksdjur från vistelseförbud utmed stranden. Medan hobbydjur inte har undantag!! Därmed hamnade Berghs travhästar, som ju är hästar, i gruppen hobbydjur, medan andra hästar som tydligt ingår i ren jordbruksdrift, räknas som lantbruksdjur. Konflikten är helt sanslös och allmänheten, de som har en aning om hästars situation, undrar vilka krafter och intressen som ligger bakom denna utdragna konflikt om principer.

Hur går det då för Robert Berghs travhästar? Får de lyssna på porlandet i åvattnet som sina kollegor som ingår i livsmedelskedjan och räknas som lantbruksdjur i den "gemensamma jordbrukspolitiken" CAP?

http://markbladet.se/?artikel=201505111558357422
http://markbladet.se/?artikel=201506031052145690
http://markbladet.se/?artikel=201509091044512057
http://markbladet.se/?artikel=201705031332399233

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar