fredag 7 april 2017

Traktor med GPS

De signaler om en reformering av europeisk jordbrukspolitik som nu sker i spåren av den turbulenta utvecklingen i Europa med Brexit och annat, tycks ha en nygammal inriktning. Åtminstone sett ur svensk vinkel. En nymornad avregleringsprocess.

Intresset för svenska Agrifood tycks öka bland de tankesmedjor vars budskap man diskuterar på kontinenten. RISE, som är en tankesmedja vars representant nu jobbar nära regeringen i Sverige angående Livsmedelsstrategins utveckling, har även kontinentalt svenska influenser. Vilket man kan se i olika utskick. Ett tålmodigt politisk socialdemokratiskt styrt arbete i Sverige under minst tjugofem år via Agrifood tycks nu kunna ge effekt. En av dessa rapporter som visas upp är denna från 2013: http://project.nek.lu.se/

I den nu förda debatten om CAP går en tydlig skiljelinje mellan de jordbruksföretag som använder modern teknik - traktor med GPS - och de som inte gör det. De mindre och icke så framåtsyftande företagen som betraktas som losers. En inte så liten grupp av medborgare på den europeiska landsbygden. Det kan gälla så mycket som hälften av de europeiska bönderna, enligt ett tidigare inlägg här: http://familjejordbrukarna.

Så framtidens lantbruk kännetecknas av förekomsten av traktor med GPS i firman.
Utan GPS i traktorn så blir uppmaningen att fundera på sin framtid som lantbruksföretagare.
Så läs på: http://www.slu.se/ew-nyheter/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar