torsdag 20 april 2017

Rättsstatens övergrepp mot enskilda medborgare


Kommentar:
 "Hästhållaren överklagade och anförde bl.a. följande. Om myndigheterna inte har återkommit med svar inom tre månader så är ansökan beviljad. I hennes fall tog det över ett år innan länsstyrelsen återkom med något svar på hennes ansökan. Om ett djurförbud utdelas av länsstyrelsen innebär det också att hon får näringsförbud, vilket länsstyrelsen inte har befogenhet att utdela, utan det ska yrkas av allmän åklagare och dömas i domstol. Ett djurförbud ska också utdelas av den civilrättsliga domstolen."

Förstår jag detta rätt så är det Kammarrätten Stockholm som säger detta. På ren svenska betyder det att alla administrativa djurförbud mot näringsidkare är olagliga.
Så: Hur skall staten hantera dessa rättsövergrepp som skett åtminstone helt klart sedan 1995?
Med bara en enkel "ursäkt", eller något mer seriöst som kan betraktas som rättsligt och demokratiskt korrekt?

http://databas.infosoc.se/rattsfall/33773

1 kommentar:

  1. "ursäkt" ... eller "rättsligt korrekt"??

    Ingetdera kommer att ske. Den som vill ha upprättelse får på egen bekostnad driva detta i domstol. Och eftersom även domstolarna varit delaktiga i att dessa rättsövergrepp tillåtits fortgå så är det mycket riskabelt att försök skapa rättvisa den vägen.

    Rättvisan får nog försöka finna vägar utanför de etablerade maktstrukturerna eller finna sig i övermaktens kränkning.

    SvaraRadera