söndag 12 mars 2017

Effektivare sanktioner. Ds 2017:5

Så kan det vara. När man funderat en stund på byråkratiska texttacklingar i "Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. Ds 2017:5
http://www.regeringen.se/contentassets/150ea343e55f4aee80069abb299489ad/ds-2017-5-effektivare-sanktioner-i-livsmedelskedjan-m.m..pdfsan.pdf

Kommentarer:

"Som enskild liten självförsörjningsbonde kommer du förmodligen inte att kunna uppfylla alla krav på "livsmedelssäkerhet", till exempel, som numera anses nödvändiga att ställa bara för att livsmedel, i den heliga frihandelns och globaliseringens namn ska kunna fraktas kors och tvärs över planeten.

Även om du inte flyttar några livsmedel från gården kommer du ändå att betraktas som en "smittorisk" och omfattas av snåriga regelverk och utsättas för kontroller som bara stora organisationer med för ändamålet särskilt utbildad personal kan hantera. Och stora nog att kunna matcha myndigheterna på deras nivå, med jurister mm. Så stora på global nivå att de tom kan köra över nationella myndigheter, stämma stater osv.

Eller också tvingas du ansluta dig till maffialiknande byråkratiska organisationer, som agerar motkraft mot myndigheter, och till dessa betala en beskyddaravgift. Sådant är redan igång. Till exempel kan du ha nötkreatur ute året runt utan ligghall om du betalar en avgift till en nyuppfunnen verksamhet, som givits mandat att sätta lagen ur spel. Utan den anslutningen (avgiften) och ändå med de mest perfekta förhållanden bryter du mot lagen. Eftersom det saknas "enkla jobb" så måste man uppenbarligen bygga en överbyggnad av byråkrati som ska "rida på bondens rygg"?

Hans Röös"


Fortfarande gäller att Djurförbud inte betraktas som ett straff. Men att man insett att dubbelbestraffning inte är korrekt är ett framsteg. Men det blir ändå helt verkningslöst så länge Djurförbud inte är ett straff utfärdat av domstol. Då är det en politisk åtgärd och inte en rättslig prövning. Och en dubbelbestraffning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar